Ištikimybė kalėjime

„Ir Juozapo valdovas paėmė jį, atidavė į kalėjimą, kur kalėjo karaliaus kaliniai. Bet Viešpats buvo su Juozapu.“ (Pr 39, 20-21)

Kai 1948 m. ankstų rytą kažkas paskambino į Haralano Popovo duris, jis neturėjo nė menkiausio supratimo, kaip pasikeis jo gyvenimas. Be jokio perspėjimo jį suėmė bulgarų policija ir už tikėjimą įmetė į kalėjimą. 13 metų Haralanas praleido už grotų melsdamasis, kad Viešpats suteiktų jėgų ir drąsos nepalūžti. Nepaisant baisių sąlygų, jis žinojo, jog Dievas yra su juo, todėl jis skelbė Gerąją Naujieną apie Kristų kitiems kaliniams. Daugelis iš jų įtikėjo Dievą.

Pagal Biblijos Pradžios knygos 37 skyrių, Juozapas taip pat neįsivaizdavo, kas jam atsitiks po to, kai jis negailestingai buvo parduotas vietiniam valdininkui Potifarui. Juozapas atsidūrė tarp žmonių, kurie tikėjo tūkstančiais dievų. Tačiau lyg to būtų maža, Potifaro žmona sugalvojo jį suvedžioti. Kai Juozapas kelis kartus atstūmė jos meilinimąsi, moteris melagingai jį apkaltino, ir jaunuolis buvo uždarytas į kalėjimą (Pr 39, 16-20). Tačiau Dievas jo neapleido. Jis buvo su Juozapu ir laimino visus jo darbus ir net „davė jam rasti malonę kalėjimo viršininko akyse“ (Pr 39, 3. 21).

Įsivaizduokite, kokią baimę turėjo patirti Juozapas! Tačiau jis išliko sąžiningas ir buvo ištikimas Dievui. O Viešpats buvo su juo sunkiame jo kelyje ir buvo paruošęs jam ypatingą planą. Dievas turi paruošęs planą ir jums. Būkite drąsūs ir gyvenkite tikėdami tuo, kad Jis viską mato ir žino.

Kokius sunkumus jūs patyrėte pastaruoju metu? Galbūt jūs taip pat buvote melagingai apkaltinti? Kodėl tokiu metu svarbu išlikti sąžiningais?

Viešpatie, dėkoju, kad Tu visuomet esi su manimi, net jeigu aplinkybės man sukelia problemas ir skausmą. Padėk likti Tau ištikimam.

 

http://jezus.lt/news/

Bendrinti: