„Jei Tu esi ir tai padarei... noriu už tai padėkoti“

„Vienas jų, pamatęs, kad išgijo, sugrįžo atgal, balsu šlovindamas Dievą. Jis dėkodamas parpuolė Jėzui po kojų.“ (Lk 17, 15-16)

 

Kartą lėktuve man teko sėdėti šalia žmogaus, kuris tvirtino esąs ateistas. Kol gyvas nepamiršiu vienos jo papasakotos istorijos. Jis man papasakojo, kodėl tiki malda: „Kadaise mane kamavo migrena. Užeidavo tokie skausmai, kad atrodydavo galva plyš, o aš išprotėsiu. Gydytojai nieko negalėjo padaryti. Vieną dieną pamaniau: „Pala, religingi žmonės meldžiasi.“ Pats apie religiją nieko nesupratau, nė Dievu netikėjau, bet pamaniau, kad pasimelsti nepakenktų. Tad meldžiausi.

Tariau: „Viešpatie, nežinau ar tu esi ar ne, o jei esi, nežinau, ar gali man padėti ar ne. Bet jei tu esi ir galėtum padėti – nors nežinau, ar tą padarysi, – bet jei susimiltum ir pašalintum tuos galvos skausmus, būčiau labai dėkingas.“ Ir žinote ką? Galvos skausmai liovėsi, ir aš pamaniau sau, kad tai tik laimingas atsitiktinumas.

Bet vėliau man toptelėjo mintis: „Kaip niekinga šitaip išsisukinėti. O ką, jei Dievas yra ir mane išgydė? Jei išgydymą laikau tik laimingu atsitiktinumu, tai elgiuosi labai nemandagiai, neparodydamas jokio dėkingumo.“

Taigi meldžiausi dar viena malda: „Viešpatie, nežinau, ar tu esi ar ne, ar tai tu mane išgydei ar ne, bet jei tu esi ir mane išgydei, noriu, kad žinotum, jog esu tau už tai be galo dėkingas.“

Paskui man toptelėjo dar viena mintis, kad gyvenime man yra nutikę daug kitų gražių ir gerų dalykų, kuriuos laikiau laimingais atsitiktinumais. Pagalvojau, kad gal jie irgi yra Dievo man skirti palaiminimai. Ir jei taip, aš jam už tai dar nepadėkojau.

Taigi meldžiausi dar viena malda: „Dieve, nežinau, ar tu egzistuoji ar ne, nežinau ar tau turiu būti dėkingas už visus gerus dalykus savo gyvenime, bet jei tu su jais kaip nors susijęs, noriu, kad žinotum, jog jaučiuosi tau dėkingas.““

DIENOS KLAUSIMAS
Ar tu Dievui jauti tokį patį dėkingumą, kokį jautė tas ateistas?

 

/Dennis F. Kinlaw/

 

Ieškaudievo.lt

 

https://www.facebook.com/IeskauDievo/photos/a.1581740132103086/2825041397772947/?type=3&theater

Bendrinti: