Kalbėti Dievui

Ką kalbėčiau Dievui, jei Jis fiziniame kūne stovėtų prieš mane? Ar ištarčiau daug nereikalingų žodžių? Melsdamasi stengiuosi kalbėti su Dievu kaip kalbu su asmeniu, kurį kasdien sutinku (juk taip ir yra). Juk nekalbu draugui ar bendradarbiui įmantrių formuluočių, nekartoju daugybę kartų tų pačių kreipinių ar frazių. Kalbu tai, ką iš tiesų mąstau ir jaučiu, kas mane iš tiesų neramina, ar kuo iš tiesų džiaugiuosi. Ar visa tai išsakiusi apsigręžiu ir nueinu? Ne, laukiu, ką atsakys man mano pašnekovas, laukiu išgirsti ką jis mano, ką jis man turi pasakyti. Malda - kalbėti Dievui tai, kas yra tikra ir laukti, ką Jis pasakys.

 

Rita Brazaitienė

 

Bendrinti: