Kūrybos giesmė

„Dangūs skelbia Dievo šlovę, tvirtuma byloja apie Jo rankų darbus“ (Ps 19, 1).

Pasitelkę akustinę astronomiją mokslininkai gali girdėti garsus ir pulsacijas iš kosmoso. Pavyzdžiui, jie sužinojo, kad žvaigždės savo paslaptingomis orbitomis nesisuka visiškoje tyloje. Jos skleidžia muziką! Žvaigždžių rezonansas (kaip ir kuprotų banginių) sklinda žmogaus ausiai negirdimais dažniais. Tačiau žvaigždžių, banginių ir kitų kūrinių muzika susijungia į nuostabią simfoniją, kuri skelbia Dievo didybę.

Psalmėje 19, 1-4 skaitome: „Dangūs skelbia Dievo šlovę, tvirtuma byloja apie Jo rankų darbus. Diena pasakoja dienai, o naktis praneša nakčiai. Nebėra kalbos ar tarmės, kur jų balsas nebūtų girdimas. Per žemę sklinda jų garsas, jų žodžiai – iki pasaulio krašto“.

Naujajame Testamente apaštalas Paulius sako: „Nes Juo [Jėzumi Kristumi] sutverta visa, kas regima ir neregima; (...) visa sutverta per Jį ir Jam“ (Kol 1, 16). Į tai atsiliepdamos Kūrėjo garbei gieda fizinio pasaulio aukštumos ir gelmės. Prisijunkime prie šio choro ir mes. Šlovinkime didybę To, kuris „išsėmė vandenis sauja ir išmatavo dangų sprindžiais“ (Iz 40, 12).

Koks didis Tu, Dieve! Atverk man akis, kad kūrinijos didybėje matyčiau Tave, ir atverk man širdį, kad atiduočiau Tau vertą gyrių.

„Visi tegiria Viešpaties vardą, nes Jis įsakė, ir visa buvo sukurta“ (Ps 148, 5).

http://jezus.lt

 

 

 

Bendrinti: