Laimės ieškojimas

Vienas prancūzų filosofas pasakė: „Visas pasaulis kaip paklaikęs ieško saugumo ir laimės.“ Harvardo universiteto rektorius samprotavo: „Pasaulis ieško credo, kuriuo tikėtų, ir  giesmės, kurią giedotų.“ Vienas Teksaso milijonierius prisipažino: „Maniau, kad už pinigus galima nusipirkti laimę, bet skaudžiai nusivyliau.“Garsi kino žvaigždė liūdnai pasakė: „Esu turtinga , graži, žavi ir populiari. Turėčiau būti laimingiausia moteris pasaulyje, o vis dėlto esu nelaiminga. Kodėl taip yra?“ Vienas Didžiosios Britanijos aukštuomenės narys kalbėjo: „Esu netekęs bet kokio noro gyventi, nors turiu viską, dėl ko būtų verta gyventi. Kas dėl to kaltas?“ Žmogus nuėjo pas psichiatrą ir pasiskundė: „Daktare, esu vienišas, prislėgtas ir nelaimingas. Ar galėtumėte man padėti?“. Psichiatras patarė jam nueiti į cirką pasižiūrėti garsaus klouno, apie kurį buvo pasakojama, jog jis priverčia linksmai juoktis net labiausiai nusiminusį žmogų. „Aš pats ir esu klounas“, - atsakė pacientas. Vienas koledžo paskutiniojo kurso studentas ištarė: „Esu dvidešimt trejų metų. Nugyvenau tiek nedaug, o jaučiuosi, lyg būčiau jau senis. Gyvenimas man įgriso.“ Viena garsi šokėja guodėsi: „Dar nėra taip buvę, kad man pasilikus vienai rankos neimtų drebėti, akys nepaplūstų ašaromis ir širdies nemaustų ramybės bei laimės ilgesys, laimės, kurios dar neradau.“ Vienas žymiausių pasaulyje valstybės vyrų man kadaise sakė: „Esu senas žmogus. Gyvenimas man neteko bet kokios prasmės. Esu pasirengęs šokti lemtingą šuolį į nežinomybę. Jaunuoli, ar galite duoti man vilties spindulėlį?“
Mūsų materialistinis pasaulis lekia pirmyn, amžinai ieškodamas laimės šaltinio. Juo daugiau žinių įsigyjame, tuo mažiau išminties, atrodo, turime. Juo tvirtesni esame ekonomiškai, tuo daugiau patiriame nuobodulio. Juo daugiau turime gyvenimo malonumų, tuo labiau esame nepatenkinti ir nesusitaikę su kasdienybe. Mes lyg nerami jūra: čia randame truputį ramybės, ten – truputį malonumo, tačiau nieko pastovaus ir to, kas mus patenkintų. Taip ir tęsiasi ieškojimas! Trokšdami jėgos, malonumų ir turto, žmonės žudo, meluoja, apgaudinėja, vagia ir kariauja, manydami taip pajusią ramybę, tikrumą, pasitenkinimą ir laimę.
Tačiau mums tylus balsas nuolat sako: „Mes nesame tokie, mes sutverti geresniems dalykams.“ Mus lydi paslaptinga nuojauta, jog yra kažkur šaltinis, trykštantis laime, padarančia gyvenimą prasmingą. Mes dažnai tikiname save, jog kur nors kada nors užtiksime šios laimės paslaptį. Kartais pasijuntame, lyg būtume ją jau pasiekę, bet greitai pamatome, jog tai buvo tik iliuzija, kuri mus dar labiau nuvylė ir padarė nelaimingais.
Laimė, suteikianti gyvenimui tikrąją vertę, nėra ta paviršutiniška laimė, kuri priklauso nuo gyvenimo aplinkybių.
Laimė – tai pasitenkinimas, pripildantis sielą net grėsmingiausiomis aplinkybėmis ir nemaloniausioje aplinkoje. Laimė – kai juokiamasi, jei nesiseka, šypsomasi pro ašaras. Laimė, kurios siela taip ilgesingai trokšta, yra tokia, kurios netrikdo sėkmė ir nesėkmė, kurios šaknys įleistos giliai į mūsų sielą ir kuri duoda mums vidinį atilsį, ramybę ir pasitenkinimą, kad ir kokios būtų gyvenimo problemos. Tokiai laimei nereikia jokių išorinių stimulų.
Netoli mano namų yra šaltinis. Jo srovė vienoda visais metų laikais. Gali būti net potvynių, tačiau srovė nepadidėja. Sausringą vasarą šaltinio versmė nemažėja. Metų metais šis šaltinis vis toks pat. Štai tokios laimės – pastovios, vienodos, niekada nesibaigiančios – mes kaip tik trokštame. < ... >
Laikas grįžti prie paties šaltinio ir iš naujo suvokti išganymo upės gydomąsias savybes.
Jėzus pasakė moteriai prie Jokūbo šulinio: „Kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius.“ (Evangelija pagal Joną 4, 14) Ši nuodėmės iškankinta ir nusivylusi moteris buvo visos žmonijos simbolis. Jos ilgesys – tai mūsų ilgesys! Jos širdies šauksmas – tai mūsų širdies šauksmas! Jos nusivylimas – tai mūsų nusivylimas! Jos nuodėmė – tai mūsų nuodėmė! Jos Išganytojas gali būti mūsų Išganytojas! Jai suteiktas atleidimas gali būti mums suteiktas atleidimas! Jos džiaugsmas gali būti mūsų džiaugsmas!

Iš Billy Graham knygos „Laimės paslaptis“