Mūsų bėda – nuodėmė

Pasikeiskite, atnaujinkite savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią (Romiečiams 12, 2).

 

Tikrieji pokyčiai vyksta žmogaus viduje. Turėdami pinigų ar sistemingai veikdami, galite kažką pakeisti dienai kitai, tačiau iš esmės pasikeitimo šerdis buvo ir visada bus jūsų širdis.

Leiskite sukonkretinti. Mūsų bėda – nuodėmė. Ne mūsų finansai. Ne valstybės biudžetas. Mūsų bėda yra nuodėmė. Mes maištaujame prieš savo Kūrėją. Esame atskirti nuo savo Tėvo. Atskirti nuo gyvybės šaltinio. To nesutvarkys nei naujas prezidentas, nei nauja politika. Nuodėmės problemą gali išspręsti tik Dievas.

 Štai kodėl Biblijoje vartojamos tokios ryžtingos, esminės sąvokos: atsivertimas, atgaila, pražuvęs, atrastas. Visuomenė gali save kiek paremontuoti, tačiau iš naujo sukurti gali tik Dievas.

 

Iš knygos „Malonė šiai akimirkai“

Bendrinti: