Norėti būti ištikimam

„...rinkitės šiandien, kam tarnausite...“ (Joz 24,15).

Žmogaus valia įkūnyta viso asmens veiksmuose. Negaliu atsisakyti savo valios, negaliu jos nenaudoti. Privalau norėti paklusti, ir privalau norėti gauti Dievo Dvasią. Kai Dievas apreiškia man tiesą, nebelieka klausimo, ką Jis darys, yra tik klausimas, ką darysiu aš. Kiekvienam mūsų  Viešpats turi didelių pasiūlymų ir planų. Geriausia, ką gali padaryti – atminti, ką darei iki Dievui Tave paliečiant. Atsimink tą akimirką, kai buvai išganytas, pirmąsyk pažinai Jėzų ar suvokei kurią tiesą. Tada buvo lengva prisiimti ištikimybę Dievui. Kaskart, kai Dievo Dvasia atskleidžia tau kažką nauja, prisimink tas akimirkas.

 „... rinkitės šiandien, kam tarnausite...“. Tavo pasirinkimas turi būti sąmoningas, jis neįvyksta automatiškai. O kol priimsi sprendimą, visa kita bus tavo gyvenime sustabdyta. Pasiūlymas yra tarp tavęs ir Dievo – dėl jo nesitark su kūnu (Gal 1, 16). Su kiekvienu nauju pasiūlymu atrodo, kad mus supantys žmonės tampa vis labiau atskirti, būtent dėl to kyla įtampa. Dievas leidžia, kad tau rūpėtų ir kitų Jo šventųjų nuomonė, tačiau esi vis mažiau tikras, jog kiti iš tiesų supranta tavo žengiamą žingsnį. Tau neturi rūpėti išsiaiškinti, kur veda Dievas. Dievas tau paaiškins tik viena – save.

Atvirai paskelbk Jam: „Būsiu ištikimas“. Tačiau atmink, kad vos tik pasirinksi būti ištikimas Jėzui Kristui, būsi ir „liudytojas pats sau“ (žr. Joz 24,22). Nesitark su kitais krikščionimis, o tiesiog laisvai paskelbk Jo akivaizdoje: „Tarnausiu Tau“. Norėk būti ištikimas – ir padėkok kitiems žmonėms, kad jie yra ištikimi.

 

Oswald  Chambers „Viskas Jo šlovei“

 

Bendrinti: