Tiems, kurie laukia mūsų Viešpaties sugrįžimo

Dėl valandos ir laiko, broliai, nėra reikalo jums rašyti. Jūs patys gerai žinote, kad Viešpaties diena užklups lyg vagis naktį. Kai žmonės kalbės: „Ramybė ir saugumas“, tada juos ir ištiks netikėtas žlugimas, tarytum gimdymo skausmai nėščią moterį, ir jie niekur nepaspruks. Bet jūs, broliai, nesate tamsoje, kad toji diena jus užkluptų lyg vagis. Juk jūs visi esate šviesos ir dienos vaikai. Mes nepriklausome nei nakčiai, nei tamsai. Todėl nemiegokime kaip kiti, bet budėkime ir būkime blaivūs! (1 Tes 5, 16).

Kad ir kur būtume, kad ir ką darytume, Dievo žodis mus kviečia nemiegoti. Budėti dvasia, budėti prie Kristaus žinios, budėti, kad Dievo valia būtų įvykdyta kiekvieno iš mūsų gyvenime.

Nėra nė vieno, patikėjusio Kristumi kaip Viešpačiu, kad neturėtų savojo pašaukimo, nes mes visi esame Jo bažnyčios dalis. Visi esame kviečiami atlikti tarnystę Jam iš dėkingumo bei mylinčios širdies. Nes tik Jėzaus dėka šiandien gyvename, kvėpuojame ir esame išgelbėti.

Išgelbėti esame mes, o kaip tie kiti, kurie miega? Budėti reiškia ne tik nemiegoti, bet perspėti tuos, kurie sako: „Ramybė ir saugumas“, kad ramybė bei saugumas gali išnykti kaip dūmas, papūtus vėjeliui. Gražus ruduo nuteikia žmogų ramybei, ir tai gerai. Bet taip pat gerai žmogui papasakoti apie Jėzų, kuris ruošiasi sugrįžti...

Daugelis miegančių žemės dulkėse pabus: vieni – amžinam gyvenimui, kiti – amžinai paniekai ir gėdai. Išmintingieji spindės kaip dangaus šviesuliai, kurie nukreipė daugelį į teisumą – kaip žvaigždės per amžių amžius (Dan 12, 23). Būkime tie, kurie nemiega, bet spindi ir nukreipia „ramias ir saugias“ sielas į teisumo kelią – saugų išgelbėjimo uostą.

Papasakok apie Kristų savo artimui šiandien, nes „dar trumpa, trumpa valandėlė, ir ateis Tas, kuris turi ateiti, ir neužtruks (Žyd 10, 37).

 

Bendrinti: