Ugnis širdyje

„Jis aiškino jiems, kas visuose Raštuose apie Jį pasakyta”. ( Luko 24, 27)

 

(Mokiniai) pažino Jėzų, bet Jis pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo: “Argi mūsų širdys nedegė, kai Jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė Raštų prasmę?” Luko 24, 31-32

Argi ši eilutė ne nuostabi? Mokiniai suprato, jog bendravo su Jėzumi, nes jų širdyse degė ugnis. Dievas apreiškia savo valią, uždegdamas jūsų sielose deglą.
Jeremijo širdį Jis uždegė liepsnojančia aistra užkietintoms širdims.
Nehemijui Jis uždegė širdį dėl užmiršto miesto.
Abraomo širdyje Dievas uždegė ilgesį šalies, kurios jis niekada nebuvo matęs.
Izaiją uždegė tokia vizija, kuriai jis negalėjo atsispirti.
Keturiasdešimt bevaisio skelbimo metų neužgesino liepsnos, kuri degė Nojaus širdyje.
Įsidėmėkite: Jėzus ateina įžiebti jumyse ugnies! Jis ateina kaip deglas nuo vienos širdies prie kitos, sušildydamas atšalusias, atitirpdydamas apledėjusias ir įpūsdamas ugnį pelenuose. Jis ateina pašalinti nuodėmės užkrato ir apšviesti jums kelio.

 

/M. Lucado/