Visada greta

„Jie atsiliepė: ‚Mes čia turime tik penkis kepalus duonos ir dvi žuvis‘ “ (Mt 14, 17).

Moteris parduotuvėje žiūrėjo į viršutinę lentyną, kur stovėjo stiklainiai su spagečių padažu. Aš stovėjau jai už nugaros, žiūrėjau į tuos pačius stiklainius ir nesiryžau nutraukti tylą. Ji tikriausiai visai manęs nepastebėjo. Reikia pasakyti, kad aš neturiu problemų dėl viršutinių lentynų, nes mano ūgis gerokai pranoksta vidutinį. O ji buvo visai neaukšta. Pagaliau aš ryžausi ir pasiūliau pagalbą. Ji iš netikėtumo krūptelėjo ir tarė: „Ak! Aš ir nepastebėjau, kad jūs čia stovite. Taip, prašau, padėkite man!“.

Jėzaus mokiniai taip pat buvo sutrikę. Juos supo didžiulė alkanų žmonių minia, aplinkui dykynė, ir jau leidosi saulė. „Čia dykvietė, ir jau vėlus metas. Paleisk žmones, kad nuėję į kaimus, nusipirktų maisto“, - jie pasakė Jėzui (Mt 14, 15). Tačiau Jis atsakė, kad jie patys duotų jiems valgyti. „Mes čia turime tik penkis kepalus duonos ir dvi žuvis“ – paprieštaravo mokiniai (Mt 14, 17). Jie matė tik savo problemas. Tačiau su jais stovėjo Tas, kuris ne tik galėjo padauginti duonos, bet ir Pats buvo gyvenimo Duona (Jn 6, 48).

Kartais mes būname taip užsiėmę savo problemomis, stengdamiesi jas išspręsti savo pačių jėgomis, jog užmirštame, kad prisikėlęs Jėzaus dalyvauja mūsų gyvenime. Jis yra su mumis ir dykvietėse, ir maisto parduotuvėse. Jo vardas Emanuelis, „Dievas su mumis“ (Mt 1, 23). Jo pagalba yra mums prieinama bet kokioje bėdoje.

Ką jūs galite padaryti, kad nepamirštumėte, jog Jėzus Kristus nuolat dalyvauja jūsų gyvenime? Kodėl mums svarbu į viską žiūrėti Jo akimis?

Kur mes bebūtume ir kas bevyktų, Emanuelis visada yra šalia mūsų.

John Blase

 

http://jezus.lt/news/1820/15/Visada-greta/