Titulinis / Mūsų svečiai

Septintosios dienos adventistai

Viena iš krikščioniškų netradicinių religinių bendruomenių Lietuvoje yra Septintosios dienos adventistų bažnyčia, kuri šiais metais švenčia gyvavimo mūsų valstybėje devyniasdešimtmetį.

Motinystės išminties perlai

Jau kurį laiką žaviuosi Diana Peteraitiene, kuri su vyru Robertu augina septynis vaikus, be to, patarnauja moterims, vesdama kursus „Brangesnė už perlus“.

Ieškoti Viešpaties rankos ir Jo veido...

Š. m. sausio 25–26 d. Lietuvos evangelinio tikėjimo krikščionių sąjunga (sekmininkai) evangelinių bažnyčių ganytojus ir tarnautojus pakvietė į konferenciją...

Kas yra Reformacija?

Žodis „reformacija“ reiškia pertvarką ir atsinaujinimą.

Švęskime Dievo darbus

„Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn 3,16).

Tvartelio stebuklas

Tu dažnai girdi žodžius – Kalėdų stebuklas, ir kiekvienas žmogus juos savaip suvokia. Kas yra Kalėdų stebuklas? Tai ir mesijinių pranašysčių išpildymas, ir Šventosios Dvasios veikimas, ir Marija, ir Dievo Sūnaus gimimas, ir angelų žinia žemo socialinio sluoksnio atstovams – piemenims, ir dar daug visko.