Titulinis / Mūsų svečiai

Atleidimas

Jėzaus tarnystės žemėje metu Jo maldos gyvenimas buvo intensyvus ir turtingas.

Vincui Kolyčiui atminti

Prieš porą metų, 2013 m. gegužės 15 dieną (gegužės 16 dienos ankstyvų rytą Lietuvos laiku) žemiškąją kelionę baigė ir pas Viešpatį iškeliavo Vincas Kolyčius – nuostabus žmogus, nuolankus evangelistas, gyvenęs Kanadoje, bet nuolat atvykdavęs į Lietuvą, pasidalinti susitikimo su Viešpačiu džiaugsmu. Leidinio „Žodis tarp mūsų“ bendradarbis, uolus evangelizuotojas ir tikėjimo liudytojas buvo artimas „Bernardinai.lt“ bičiulis (red. past. – nors Vincas Kolyčius tarnavo Viešpačiui katalikų bažnyčioje, jis taip pat buvo Brangus Tikėjimo žodžio bendrijos draugas)

Išgyventi staigią netektį. Simonos istorija

„Pamenu, buvo šeštadienis. Tą rytą išėjau į Laisvės alėją apsipirkti. Visada maniau, kad kai nelaimė ištinka mylimą vyrą, žmona tai pajunta. Tačiau kai mano vyras tą rytą, ištiktas insulto, susmuko savo darbo vietoje Londone, nė mažumėlės nepajutau.