Titulinis / Mūsų svečiai

Baptistai pasaulyje ir Lietuvoje

Baptistų (gr. baptistēs - krikštytojas) ištakos siekia Reformacijos laikus - XVI amžių. Ne visais teologiniais klausimais tarpusavyje sutarė reformatoriai Zwinglis, Calvinas, Lutheris. Tie skirtumai atsispindi šiuolaikinėse reformatų ir liuteronų bažnyčių doktrinose.

Atleidimas

Jėzaus tarnystės žemėje metu Jo maldos gyvenimas buvo intensyvus ir turtingas.

Vincui Kolyčiui atminti

Prieš porą metų, 2013 m. gegužės 15 dieną (gegužės 16 dienos ankstyvų rytą Lietuvos laiku) žemiškąją kelionę baigė ir pas Viešpatį iškeliavo Vincas Kolyčius – nuostabus žmogus, nuolankus evangelistas, gyvenęs Kanadoje, bet nuolat atvykdavęs į Lietuvą, pasidalinti susitikimo su Viešpačiu džiaugsmu. Leidinio „Žodis tarp mūsų“ bendradarbis, uolus evangelizuotojas ir tikėjimo liudytojas buvo artimas „Bernardinai.lt“ bičiulis (red. past. – nors Vincas Kolyčius tarnavo Viešpačiui katalikų bažnyčioje, jis taip pat buvo Brangus Tikėjimo žodžio bendrijos draugas)