Titulinis / Mūsų svečiai

Ieškoti Viešpaties rankos ir Jo veido...

Š. m. sausio 25–26 d. Lietuvos evangelinio tikėjimo krikščionių sąjunga (sekmininkai) evangelinių bažnyčių ganytojus ir tarnautojus pakvietė į konferenciją...

Kas yra Reformacija?

Žodis „reformacija“ reiškia pertvarką ir atsinaujinimą.

Švęskime Dievo darbus

„Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn 3,16).

Tvartelio stebuklas

Tu dažnai girdi žodžius – Kalėdų stebuklas, ir kiekvienas žmogus juos savaip suvokia. Kas yra Kalėdų stebuklas? Tai ir mesijinių pranašysčių išpildymas, ir Šventosios Dvasios veikimas, ir Marija, ir Dievo Sūnaus gimimas, ir angelų žinia žemo socialinio sluoksnio atstovams – piemenims, ir dar daug visko.

Dublino bendruomenė

Nemažai lietuvių dėl įvairių gyvenimo aplinkybių emigruoja į užsienį.

Baptistai pasaulyje ir Lietuvoje

Baptistų (gr. baptistēs - krikštytojas) ištakos siekia Reformacijos laikus - XVI amžių. Ne visais teologiniais klausimais tarpusavyje sutarė reformatoriai Zwinglis, Calvinas, Lutheris. Tie skirtumai atsispindi šiuolaikinėse reformatų ir liuteronų bažnyčių doktrinose.