Titulinis / Visai šeimai / Šeimos užuovėja

Sunkios tiesos šiuolaikiniams tėvams

Jei tyrėjai yra teisūs, šiuolaikinė tėvystė išgyvena krizę. Daug pasako leidžiamų knygų pavadinimai: Tėvystės krachas, Toksiška vaikystė, Šaukštu maitinama karta. Nors mes turime geriausių ketinimų ir trokštame vaikams suteikti tobulą vaikystę, panašu, kad auginame menkai realiam gyvenimui pasiruošusią kartą. < ...>

Svarbiausia – širdis

Ar jūsų šeimos santykiuose pasireiškia Dvasios vaisius ramybė? Izaijo knygos 9 skyriaus 7 eilutėje skaitome: Jo viešpatavimas plėsis ir taikai nebus galo. Taika – tai Dievo karalystės vaisius.

„Jis – mano rankose“

Ryčio ir Editos Valiūnų šeimą vis matau Kauno evangelinėje bažnyčioje. Pamenu, kad prieš ketverius metus meldėmės už jų šeimą, prašydami Dievo malonės ką tik gimusiam trečiajam jų sūneliui, kuris gimė su širdies yda.

Pornografija – tavo terapija?

Sakai, kad išbandei viską... Atidavei savo kompiuterį, išjungei televizorių, paprašei nepažįstamo žmogaus užrakinti tavo telefoną. Galbūt kurį laiką tau sekėsi visai neblogai.

Nusimeskite susierzinimo naštą

Sekmadienio rytas. Mūsų šeima ruošiasi į bažnyčią. Vaikai pradeda tartis, kur važiuodami jie sėdės. Iš mano burnos aštriu tonu nuskamba: „Baikite peštis, lipkit ir sėskit!“

Lytiniai santykiai iki santuokos

Kodėl lytiniai santykiai iki santuokos traukia labiau ir teikia daugiau malonumo nei santuokoje? Ar tai tinkamas klausimas krikščioniškoje aplinkoje? Dažną kartą žmonės taip mąsto, tuo tiki, bet to neįvardija.

Tėvo dekalogas

Pagrindinė tėvo pareiga – mylėti savo vaikų motiną. Meilė yra šeimos pamatas. It ne teorinė, bet tikra, nuoširdi meilė.

Transformacija

„Esu šviesi amžiumi“ (Meridel Le Sueur). Jos žodžiai skatina mus įsiklausyti ir susimąstyti.

30-ties dienų maldos už savo vyrą iššūkis

Laimink savo vyrą, melsdamasi už jį! Apaštalas Paulius visiems krikščionims nurodė melstis vieniems už kitus (Efeziečiams 6, 18). Tai apima ir žmonų atsakomybę bei privilegiją melstis už savo vyrus.

Ramybė ir vidinė tyla

Prisimenate, kaip pasakojau, kad pirmą kartą susidūrusi su netikėtomis savo tyrimo išvadomis nudrožiau tiesiai pas psichoterapeutę?