Pornografija – tavo terapija?

Sakai, kad išbandei viską... Atidavei savo kompiuterį, išjungei televizorių, paprašei nepažįstamo žmogaus užrakinti tavo telefoną. Galbūt kurį laiką tau sekėsi visai neblogai. Nuolat kalbiesi ir atsiskaitai keturiems partneriams, uždėjai daugybę filtrų interneto paieškos sistemose ir vis dėlto... beprotybės akimirkomis atrandi, kaip apeiti visus apribojimus ir... neri į nuodėmę. Tu nežinai, kodėl tai darai, tad galiausiai drauge su Pauliumi raudi: „Aš nesuprantu savo paties veiksmų – darau ne tai, ko noriu, bet tai, ko nekenčiu“ (Rom 7, 15).

Noriu užduoti tau paprastą klausimą: Ar tikrai tavo problema yra pornografija?

Šis klausimas gali nuskambėti keistai. Argi ši slapta tavo gėda, šis įprotis, dėl kurio tu nekenti savęs, šis nusižengimas, vagiantis tavo džiaugsmą Viešpatyje ir liūdinantis Šventąją Dvasią, – argi tai, ko tu taip nesėkmingai stengiesi atsikratyti, nėra tavo problema?

Vienas mano draugas aptiko lemiamą skirtumą. „Galbūt tai skamba keistai, tačiau aš manau, jog ne pornografija yra tikroji mano problema“, – pasakė jis.

Kaip galima, tiek metų kovojus ir vis bandant nusimesti tą pikantišką pasaitėlį, sakyti, jog tai nėra giliausia tavo problema?

Senoji terapija

Kai mano draugas tai pasakė, iš karto supratau, ką jis turėjo omeny. Taip, ne pornografija buvo jo problema. Tada kas? Daugybė neįvardintų nuodėmių, maitinančių jo netyrumą.

Noriu šiek tiek paaiškinti: pornografija yra didelė problema, tai – tragedija. Ar visuomenėje, kurioje nebuvo interneto, Jėzus galėjo dar aiškiau įvardinti pornografijos industrijos šerdį? Evangelijoje pagal Matą skaitome: O Aš jums sakau: kiekvienas, kuris geidulingai žiūri į moterį, jau svetimauja savo širdyje. Jeigu tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Geriau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą. Ir jeigu tavo dešinioji ranka skatina tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. Geriau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą (Mt 5, 28–30).

Kova su geiduliais kainuoja ir rankas, ir akis. Sumišimas vyrų grupelės susitikime nekelia didelio pavojaus. Pavojų kelia pragaras. „Lupti akis ir kirsti rankas“ turėtume, kad nepatektume pragaran. Pornografija, kuri yra tarsi XXI amžiaus geidulių karūnos brangakmenis, visada yra problema.

Tačiau, nors pornografija visados yra problema, problema ne visada yra pornografijoje.

Daugeliui pornografija yra tarsi... paguodos terapija. Buvo sunki diena? Prisėsk, atsipalaiduok. Susipykai su žmona ar nerimauji dėl artėjančio testo? Atnešk savo rūpesčius prie kompiuterio ekrano. Esi vienišas? Liūdnas? Apimtas kartėlio, nuobodžiauji, o gal esi pernelyg užsiėmęs? Durys visada atviros. Mes atnešame savo problemas pornografijai – pigiai, klaidinančiai terapeutei, pasiruošusiai palengvinti ilgos dienos vargus.

Kai mano draugas pasakė, jog jis dvejoja, ar tikroji jo problema yra seksualinė nuodėmė, galvoje jis turėjo būtent tai. Paniręs į pornografiją jis siekė išgydyti kartėlį, kad kiti blogai su juo elgėsi, pavydą gražesnę vaikystę turėjusiems žmonėms, vienatvę, kurią jis jautė net būdamas bažnyčioje... Pornografija jam buvo tarsi antidepresantai, vaistai, patarėjas. Tačiau daug gilesnė jo problema buvo daugybė nuodėmių, su kuriomis jis beveik nekovojo, „padorios“ nuodėmės, dėl kurių pernelyg nesirūpino, ir grupė, kuriai jis atsiskaitydavo.  

Priešo klasta

Mūsų priešas tai žino. Viliodamas pornografija jis siekia nukreipti mūsų dėmesį nuo ožkų tako.

Ar įmanoma pamiršti paskutinę 300 spartiečių kovą Termopilų perėjoje? Tokia nedidelė grupelė tris dienas atsilaikė prieš karalių Kserksą ir 150 000 karių armiją. Jie kovojo, kaip kovotų medžiotojų į kampą įvarytas liūtas. Jų kova virto legenda.

Tačiau šie galingi kariai buvo nugalėti, nes vietinis graikas Efialtas parodė jų priešams vos pastebimą ožkų taką, kuriuo jie dalį karių perkėlė į graikų užnugarį. Tad apsuptiems spartiečiams laimėti kovą vilčių nebeliko.

Šėtonas dažnai pasinaudoja tokiu „ožkų taku“ kovojančiųjų su seksualiniu netyrumu žmonių gyvenime. Pernelyg dažnai mes krentame ne dėl geidulio, puolančio iš priekio, bet dėl „padorių“ nuodėmių, besislepiančių užnugaryje. Mes stengiamės nukirsti galvą seksualinei nuodėmei, tačiau neatsigręžiame ir nekovojame su išdidumu, pavydu, godumu... Mes sutelkiame dėmesį į garsią pornografijos nuodėmę, bet negirdime iš už nugaros įslenkančios tinginystės.

Ar žinome, kokia nuodėmė gali mus nužudyti dar prieš tai, kai mus pribaigs geismas? Gali būti, kad ne pornografija yra didžiausią grėsmę tau kelianti nuodėmė.

Priešo patarėjai  

Tad ką gi daryti?

Neapleisk pozicijų, kurias jau užėmei: kovok su priešais tave esančia pornografija. Pradėję kovoti su akivaizdžiu netyru priešu, pradedame pastebėti ir tai, kas nori patyliukais įslinkti iš už nugaros. Ir pasakę „ne“ atsipalaidavimui, turime apsisukti ir susidoroti su tuo, kas puola iš už krūmų.

Kai pasakai „ne“ kūniškoms mintims, ar neužlieja tavo minčių pikti prisiminimai apie tavo seserį? Kai uždarai nešiojamąjį kompiuterį, ar nesijauti vėl įveiktas nerimo? Kai išeini pasivaikščioti, ar nepaaiškėja, jog iš tiesų esi išsekęs, nes nuolat stengiesi visiems įtikti? Daugeliui pornografija tėra smarvė, pridengianti daugybę kitų nuodėmių.

Kai naudojamės pornografija kaip terapija, mes žiūrime į ją kaip į Gelbėtojo pakaitalą. Tačiau kad ir ką pornografija galėtų tau pasiūlyti, Jėzus siūlo dvigubai daugiau.

Ar renkiesi pornografiją, kai esi pavargęs po ilgos darbo dienos? Bet paklausyk – Jėzus kviečia: Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir Aš jus atgaivinsiu (Mt 11, 28).

Esi pažeidžiamas ir pasiduodi netyrumui, kai užgriūva rūpesčiai? Sielų Guodėjas sako: Aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne kaip pasaulis [arba pornografija] duoda, Aš jums duodu. Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneišsigąsta (Jn 14, 27).

Esi nelaimingas? Prislėgtas? Sielvartauji? Jėzus kviečia ateiti ir priimti Jo teikiamą džiaugsmą: Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse liktų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų (Jn 15, 11).

Ieškai intymių vaizdų, norėdamas rasti gyvenimą ir pasitenkinimą? Jėzus, ir išimtinai tik Jis, teigia: Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas (Jn 14, 6).

Jautiesi nemylimas? Jėzus sako: Kaip mane Tėvas pamilo, taip ir Aš jus pamilau. Pasilikite mano meilėje! (Jn 15, 9).

Pornografija yra problema kiekvieno jai pataikaujančio žmogaus gyvenime. Tačiau panirimas į pornografiją gali slėpti tikrąsias tavo nuodėmes ir problemas. Atrask draugų, kuriais pasitikėtum ir su kuriais galėtum kalbėtis apie tave varginančius dalykus, susitarkite būti vienas kitam atskaitingi. Ištark geismui „ne“, vos jis pabeldžia į duris. Ir pasistenk atpažinti, identifikuok, kokios nuodėmės tu sieki išvengti, ir kovok su ja.

 

Iš www.desiringgod.org

vertė Lina Tamonytė

Bendrinti: