Titulinis / Header menu / Archyvas / Mūsų jubiliejus

Nueitą kelią prisimenant (III)

Laikraštis Tikėjimo žodis
Tie, kas bandė vertinti Tikėjimo žodžio raidą, rašydami apie ankstyvąją šio judėjimo fazę, nutyli labai reikšmingą faktą: ką tik susikūrusi nepriklausoma bažnyčia ėmėsi leisti ekumeninį laikraštį Tikėjimo žodis.

Išgelbėtas gatvės kampe

1993 metų Bažnyčios Naujienų laikraštyje išspausdintas lietuvių išeivio liudijimas. Liudijimo įžangoje toks prierašas: „1977 m. Kanadoje buvo išleista Kosto Burbulio paruošta knyga „Gyvoji Evangelija“.

Nueitą kelią prisimenant (I)

Tikėjimo žodžio bendrija, šiandien vienijanti per 30 bendruomenių, kurias gano 15 ordinuotų (įšventintų) pastorių, yra viena didžiausių evangelinių konfesijų Lietuvoje.

Keturi Dvasios vienybės raiščiai

Lapkričio mėnesį toliau tęsiame vieningą bendrijos maldos grandinę. Kviečiame tikinčiuosius ir toliau melstis, tik ne kas savaitę, o kas mėnesį kiek pakeičiant maldos temą ir kryptį.

Padėka

Prieš metus pristatėme jubiliejinių metų organizacinį komitetą: Justiną Steniukaitę, Tadą Makčinską, Liną Kerbelytę ir Renatą Lembutienę.

Lietuvos misija

Kartas nuo karto norėtume pateikti jau istoriniais tapusius straipsnius bei žinutes iš mūsų bažnyčios leidinių archyvo.

Dėkokime Viešpačiui

Ateikite, giedokime Viešpačiui! Džiaugsmingą triukšmą kelkime savo išgelbėjimo uolai! Ateikime į Jo akivaizdą su padėka, džiaugsmingai giedokime Jam psalmes!

Kartu nueitas kelias, bendrystė ir ateities viltis

Spalio mėnesį kviečiame melstis už visą Tikėjimo žodžio bendriją pagal Laiško filipiečiams 1 skyriaus 3-11 eilutes, dėkodami už nueitą kelią bei prašydami vienybės, bendrystės ir augimo Dievo meilėje.