Darius Aškinis: „Biblija yra ta visus jungianti ir maitinanti knyga, kurios niekaip neišsemiame“

Šią savaitę raginame melstis už dar vieną Aukštaitijos krašto bendruomenę - Ignalinos Tikėjimo žodžio bažnyčią.

Kokios patirtys buvo svarbiausios, Jums augant kaip tarnautojui?
Svarbiausios patirtys, manau, augimas vis daugiau pažįstant Dievo žodį ir bandymai pritaikyti jį gyvenimo kasdienybėje. Daugiau vargo patiriame pastarojoje srityje, bet kantrybės saikui augant, judėjimas nesiliauja, ir pokyčiai vyksta.

Protestantiškose bažnyčiose jaučiamas raginimas skaityti Bibliją ir kitas knygas, mokytis naujų dalykų. Kokios knygos paliko Jūsų bendruomenei didžiausią įspūdį? Kokią literatūrą labiausiai mėgstate?

Bendruomenės žmonės skaito įvairias knygas, „Ganytoją“, tad vienos ar kelių knygų išskirti negalėčiau. Žinoma, Biblija yra ta visus jungianti ir maitinanti knyga, kurios niekaip neišsemiame, ir ačiū Dievui už tai.
Pamenu, kai pirmą kartą savo gyvenime perskaičiau Naująjį Testamentą, buvau sunerimęs, ką toliau skaityti. Tačiau Žodžio gelmės ir toliai yra tokie įspūdingi, kad kiekvienam žmogui tikrai bus apsčiai vietos ganytis.
Kalbant apie kitą literatūrą, man patinka žymių asmenybių biografijos, krikščionybės istoriją, teologijos raidą atveriančios knygos.

Kas padeda Jūsų bendruomenei sekti Kristumi? Kas jus jungia ir stiprina?

Manau, padeda, apjungia ir stiprina meilė Jam. Iš tiesų būtų sunku, net neįmanoma, sekti Kristumi Jo nemylint. Be abejonių, pats Viešpats mus visus myli ir įkvepia eiti šiuo Keliu. Bendruomenėje mes esame vienas kitam paguoda, pastiprinimas. Mažame mieste visi gyvename šalia, todėl bendruomeniškumo jausmas pakankamai stiprus. Tai jungia ir stiprina.

Šiemet švenčiame 25-uosius Jubiliejinius bendrijos metus. Kuo šie metai buvo turtingi jūsų bendruomenei?

Šie metai nėra kažko išskirtinai turtingi, bet yra prasmingi. Džiaugiamės Jubiliejumi. Kiekvieni ateisiantys metai, manau, dar labiau praturtins mus Viešpatyje.
Bendrinti: