Darius Venslovas: „Molėtų bendruomenės gimimą laikau tikru Dievo stebuklu“

Pažintimi su Molėtų Tikėjimo žodžio bendruomene baigiame Jubiliejinių metų maldos grandinę, sujungusią visas mūsų bendrijos vietines bažnyčias. Viliamės, kad bendruomenes dar tvirčiau suvieniję maldos ryšiai ir toliau ugdys bei stiprins Tikėjimo žodžio bendriją, kad mes, kaip Kristaus nuotaka ir Jo Bažnyčios Lietuvoje dalis, vis labiau į Jį panašėtume.
Molėtai - tai viena jauniausių mūsų bendrijos tikėjimo bendruomenių. Koks vaidmuo joje tenka pastoriui? Kuo jis skiriasi nuo tarnystės jau ne vienerius metus skaičiuojančiose bažnyčiose?

Pastoriaus vaidmuo užgimstančioje bendruomenėje yra ypatingai svarbus. O jis šiek tiek skiriasi todėl, kad šioje bendruomenėje žmonių poreikiai yra kiek kitokie nei, tarkime, bendruomenėje, kuriai jau 20 ar daugiau metų.

Kaip susibūrė Molėtų Tikėjimo žodžio bendruomenė?

Molėtų bendruomenės gimimą laikau tikru Dievo stebuklu. Bendruomenė atsikūrė, ar tiksliau naujai užsimezgė po 2011 m. Vilniuje vykusio Vilties Festivalio. Tačiau paradoksas slypi tame, kad nė vienas bendruomenės narys šiame festivalyje nedalyvavo. Panorome Molėtuose surengti Billy Grahamo evangelistinės asociacijos parengtus mokinystės pagrindų kursus. Šia mintimi pasidalijau su molėtiškiu broliu Sauliumi. Į kursus, kuriuos rengėme tiesiog vienoje iš centre esančių kavinių, jis pakvietė savo pažįstamus. Pirmą kartą atėjo vos trys žmonės. Jie sakė, kad man neverta čia važinėti, nes jie jau lanko katalikų bažnyčią, ir klausė, iš kur aš surinksiu žmonių. Atsakiau, kad Viešpats atveda žmones. Kai vėl atvykau dviejų savaičių, kavinės patalpa, kurią nuomodavome, buvo pilna. Taip ir prasidėjo Molėtų bendruomenė.

Kuo gyvena bendruomenės tikintieji?

Vieni rūpinasi ir bendruomenės, ir gyvenimiškais reikalais, o kiti paskendę tik gyvenimiškuose rūpesčiuose.

Kuo jums pasitarnavo šie 25-ieji jubiliejiniai Tikėjimo žodžio bendrijos metai?

Kol kas dar sunku tai įvertinti.
Bendrinti: