Lietuvos misija

Kartas nuo karto norėtume pateikti jau istoriniais tapusius straipsnius bei žinutes iš mūsų bažnyčios leidinių archyvo. Šįkart iš bažnyčios leidinio, kuris 1993 metais vadinosi „Bažnyčios naujienos“, tuometinio pamokslininkų vadovo, Arūno Adomaičio straipsnelis apie „Lietuvos misiją“ - taip tuo metu vadinosi pamokslininkų ir jų padėjėjų tarnavimas. („Bažnyčios naujienos“, Nr.1 (11), 1993 m. sausis)


Iki šiol Lietuvos miestuose esančias bažnyčios „Tikėjimo žodis“ grupes lankantys pamokslininkai mūsų kasdiene krikščioniška kalba buvo vadinami miestų lankymo tarnautojais. Kiekvieną savaitę mes pamokslavome 12 Lietuvos miestų. Nors patys buvome labai jauni ir nepatyrę šiame darbe, bet Viešpaties malonė buvo su mumis ir Dievo žodis pildėsi: „Ne jūs mane išsirinkote, bet Aš jus išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų“. Šiandien jau galime pasidžiaugti šiais pasiliekančiais vaisiais. Trijuose miestuose - Alytuje, Marijampolėje ir Kėdainiuose kiekvieną savaitę  susirinkimuose dalyvauja po 100-150 tikinčiųjų, kurie visa širdimi atsidavę Viešpačiui Jėzui Kristui ir yra aktyvūs Evangelijos skelbėjai. Dar devyniuose miesteliuose „Tikėjimo žodžio“ grupeles lanko nuo 15 iki 30 Dievo vaikų.

Bręstant pamokslininkams, stiprėja mūsų maldos gyvenimas, kuris ir yra prabudimo laidininkas. Todėl šiandien mes pergyvenam tikrą Dievo aplankymą, Šventoji Dvasia  kaip niekad anksčiau suteikia apreiškimo šviesą, drąsą ir jėgą pamokslauti ir mokyti Žodžio, kuris atnešą gyvenimą kiekvienam klausančiam.

Kadaise Dievas, pastebėjęs Abramo tikėjimą, pakeitė jo vardą į Abraomą ir pradėjo vesti jį iš žmogiško minimumo į dievišką maksimumą. Tikiu, kad būtent tai šiandien vyksta pas mus. Nuo šiol miestų lankymo tarnavimas vadinsis Lietuvos misija. Tai jokiu būdu nėra vien pavadinimo pakeitimas, bet Viešpaties žodis, kuris praplečia mūsų regėjimą, kviečia į dar artimesnį bendravimą su Dievu ir įpareigoja dirbti dar uoliau, kad Lietuva daugiau „neliktų nuoga“, bet „Kristaus dieną būtų rasta apsivilkusi teisumo rūbu“.

Šiais metais Lietuvos misija pradeda naują „Evangelijos žygio per Lietuvą“ etapą, todėl visus, mylinčius maldą, prašome palaikyti mus savo maldose. Taip pat kviečiame į bendrą maldą, kuri vyks kiekvieną  pirmadienį 18.30 val. ir šeštadienį 16 val. <...>.

Arūnas Adomaitis
1993 m., sausis
Bendrinti: