„Susijunkim, broliai sesės!“ – ir prisijunkim prie jungtinio choro

Šiais giesmės žodžiais nusprendžiau paraginti dalyvauti Vilties festivalio jungtiniame chore.


Praeitą savaitę Vilniuje, bendruomenės „Maldos namai" salėje, vykusioje bendroje trijų šio miesto chorų repeticijoje susirinko ne visi giesmininkai, kurie buvo užsiregistravę kaip choro dalyviai. Tai, žinoma, nepradžiugino. Todėl norėčiau paraginti pasitempti ir atnaujinti savo ryžtą dalyvauti chore.

Festivalio organizatoriai taip pat deda visas pastangas, kad renginys įvyktų sklandžiai, ir visi jam pasišventę žmonės rodytų uolumą iki galo. Orkestras iš Latvijos ruošiasi šventei Vilniuje, repetuoja, kuriamos specialios orkestruotės jungtinio choro repertuarui, kviečiami garso operatoriai iš Jungtinių Amerikos Valstijų, tuoj bus atspausdinta 400 giesmynų choristams, drauge su orkestru chorui akompanuos džiazo pianistas iš Jamaikos Huntley Brownas... Tam, kad mūsų lūpomis skambantį gyrių dangaus Viešpačiui ir žinią apie Jo atperkančią auką išgirstų kuo daugiau žmonių, sudaromos pačios geriausios sąlygos.

Todėl labai norėčiau, kad mes įkvėptai ruoštumėmės šiai gražiai ir labai prasmingai Šventei - Kristaus mokymo skelbimui, kad Gyvenimo Dvasia pasiektų mūsų tautiečius... Būkime tarnais. Tarnaukime tuo, kuo Dievas mus apdovanojo. Negalvokime, kad ir be manęs bus kam giedoti, nes taip nėra. Tad raginkime vieni kitus ir prisijunkite prie mūsų!

Priminsiu jums gerai žinomą ir mano ne kartą cituotą Šventojo Rašto eilutę: Dievas nėra neteisingas, kad pamirštų jūsų darbą ir meilės triūsą, kurį parodėte Jo vardui, kai tarnavote ir tebetarnaujate šventiesiems. Todėl trokštame, kad kiekvienas iš jūsų rodytų ankstesnį uolumą iki galo <...>.  (Hebr 6, 10-11)

„SUSIJUNKIM, BROLIAI, SESĖS!..."

Pagarbiai,
Vilties festivalio jungtinio choro meno vadovė Edita Tamoševičienė
edita.btz@gmail.com

Bendrinti: