Kauno bažnyčia TIKĖJIMO ŽODIS

Glausta istorija

Nors Kauno bažnyčia „Tikėjimo žodis" Lietuvos vyriausybės potvarkiu buvo įregistruota tik 1991 metų liepos mėnesį, tikintieji drauge rinktis, studijuoti Dievo žodį ir melstis pradėjo anksčiau. Dar 1988 metais pas Garliavoje tarnavusį katalikų kunigą Valerijų Rudzinską rinkosi grupelė gyvai tikinčių krikščionių. Paprašytas kunigo, tikinčiuosius Kaune lankydavo ir Jurijus Melichas, kuris paskelbė bažnyčią „Tikėjimo žodis" Vilniuje. Jam išvykus į užsienį, vilniečiai toliau lankė kauniečius. 1989 metų pavasarį Kaune jau rinkosi 50-60 žmonių grupė, kuri rudenį išaugo iki 100. Lapkričio mėnesį bendruomenė pasidalijo - dauguma žmonių nusprendė sugrįžti į katalikų bažnyčią. Nedidelė grupelė tikinčiųjų, kuriems šis kelias pasirodė nepriimtinas, paprašė, kad juos globotų broliai iš Vilniaus „Tikėjimo žodžio" bažnyčios. Tuomet, susirinkus drauge su pastoriumi Giedriumi Saulyčiu ir Gabrieliumi Lukošiumi, buvo nuspręsta Kaune kurti Biblijos klasę, į kurią mokyti atvažiuos broliai iš Vilniaus.

Iš pradžių tikintieji kartą per savaitę rinkdavosi namuose, paskui nedidelėje salėje, o sekmadieniais kas galėdavo, važiuodavo į Vilniaus bažnyčios tarnavimus. Tikinčiųjų grupelės taip pat rinkdavosi melstis Dainų slėnyje, Santakoje, Kleboniškio miške.

Per gana trumpą laiką, liudijant asmeniškai savo draugams bei pažįstamiems ar net šiaip gatvėje užkalbintiems žmonėms, įtikėjo nemažai žmonių, tad teko ieškoti didesnės salės. Iš pradžių buvo įkurtos dvi, vėliau - keturios namų grupės - ląstelės. Per metus iš tos nedidelės grupelės išaugo maždaug šimto nuolat susirinkimus lankančių žmonių bažnyčia. 1990 metų rudenį pradėtos rengti evangelizacijos mokymo įstaigose, rajonų kultūros namuose, gatvėse, visur, kur tik mus priimdavo. 1991 metų liepos mėnesį buvo įregistruota Kauno bažnyčia „Tikėjimo žodis". Rudenį jau pradėjome rinktis Kauno kultūros rūmuose, į tarnavimus ateidavo apie 500 žmonių.

1992 metais bažnyčios pastoriumi buvo paskirtas Stasys Eidiejus, kuris vadovavo bažnyčiai iki 2000 m.

2000 metų rugpjūčio mėnesį Kauno bažnyčios „Tikėjimo žodis" pastoriumi buvo paskirtas dešimt metų Vilniaus bažnyčioje tarnavęs pastorius Gabrielius Lukošius. Jis vadovauja Kauno bažnyčiai iki šiol. 

Bendrinti: