Mūsų tarnystės ir veiklos vaisiai

Kauno bažnyčia TIKĖJIMO ŽODIS

1991 m. bažnyčioje jau buvo tvarkos palaikymo, šlovinimo ir evangelizacinė grupės, veikė biblioteka, garso įrašų tarnavimas, spalio mėnesį pradėta tarnauti ir vaikams.

1992 -1995 m. Kaune veikė vakarinės Biblijos mokyklos Vilniuje filialas - Biblijos video-mokykla.

1993 - 2002 m. kas vasarą Kauno bažnyčioje būdavo organizuojama Evangelijos šventė arba Šlovinimo seminaras, suburdavęs tikinčiuosius ir iš aplinkinių miestų. 1996 metų vasarą, ketvirtojo Šlovinimo seminaro metu, pirmą kartą Kauno miesto širdimi - Senamiesčiu ir Laisvės alėja, nuo Rotušės aikštės iki Sporto halės - pražygiavo spalvinga šlovinimo eisena, kurioje dalyvavo apie 1500 tikinčiųjų.

1993 m. Evangelija buvo skelbiama Prienuose, Jurbarke, Raseiniuose bei Kaišiadoryse, pradėta nuolatos lankyti šiuose miestuose besirenkančius tikinčiuosius. Tuomet susibūrusios bendruomenės Prienuose, Jurbarke, Raseiniuose gyvuoja ir dabar.

1994 - 1997 metais buvo leidžiamas laikraštis „Gera žinia" (Nuo 1997 m. prisidedame prie visos bendrijos leidžiamo laikraščio “Ganytojas” leidybos). 1994 m. buvo įsteigta leidykla, išleidusi tokias knygas kaip R. T. Kendalo „Kai tiki Dievu”, Č. Finėjaus „Kaip patirti prabudimą”, R. V. Šambacho “Stebuklai” ir kt.

1994 m. Evangeliją pradėta skelbti Pravieniškių kolonijoje.

1995 metais susibūrė dvi evangelizacinės grupės: viena skelbė Evangeliją ligoninėse, kita - kaimuose. Pradėta tarnauti paaugliams.

1996 m. rudenį pradėjo veikti vakarinė Biblijos mokykla, kurioje mokė ne tik pamokslininkai iš Vilniaus, bet ir kauniečiai.

1997 - 1999 m. veikė labdaros ir paramos tarnavimas vargšams - Evangelija pasiekė socialiai žemiausius Kauno gyventojų sluoksnius - benamius, alkoholikus, narkomanus, išėjusius iš įkalinimo įstaigų.

1998 - 2002 metais veikė krikščioniškas knygynas “Kolumbas”.

1998 m. bažnyčia įsigijo pastatą Aleksote, kur persikėlė bažnyčios administracija.

1999 metų pradžioje vyko pirmieji šventiniai renginiai, skirti socialiai remtiniems vaikams, kurių metu buvo pristatyta organizacijos „Samariečio krepšys" akcija „Vaikų Kalėdos". Ši akcija ir toliau vykdoma kiekvienas metais.
Šių metų rudenį parėmėme viešosios įstaigos „Sugrįžimas" įsteigimą. Ši įstaiga teikė labdarą miesto vargšams ir dirbo su asocialiais asmenimis, o vėliau įsteigė priklausomybės ligų reabilitacijos centrą.
Tais pačiais metais lėšomis parėmėme ir labdaros bei paramos fondą „Tavo galimybė", pradėjo veikti vaikų dienos centras ir sveikstančių anoniminių narkomanų klubas.

2002 metų pavasarį prasidėjo tarnavimai moterims.

Nuo 2003 metų pavasario, pastoriaus Gabrieliaus Lukošiaus iniciatyva, kas mėnesį bažnyčios raštinėje pradėti rengti „Maldos pusryčiai", į kuriuos susirenka skirtingų krikščioniškų bendruomenių pastoriai.

2003 ir 2004 metų vasarą Kauno centre, Nemuno saloje, vyko kasmetinė mūsų bendrijos „Tikėjimo žodis" konferencija.

Nuo 2006 m. bažnyčią lankantys vyrai kas mėnesį renkasi į jiems skirtus tarnavimus.

Bažnyčioje visuomet didelis dėmesys skiriamas jaunosios kartos ugdymui. Veikia sekmadieninė vaikų Biblijos mokykla, paauglių klasė, jaunuoliai noriai renkasi į jiems skirtus tarnavimus, veikia 3 jaunimo namų grupės. Į namų grupes kartą per savaitę renkasi ne tik jaunimas: Kaune, skirtinguose mikrorajonuose, tikintieji renkasi į 20 namų grupių.

Bendrinti: