Naujosios Akmenės evangelikų bažnyčia

 

 


Bažnyčios susirinkimai vyksta:
Nepriklausomybės g. 20
Sekmadieniais 11.00 val.

Pastorius:
Mindaugas Palionis

Mob. +370 682 16109
palionis.mindaugas@gmail.com

Facebook
 

 

 

Naujosios Akmenės evangelikų bažnyčios užuomazga galėtume laikyti 1992 metus, kai Mindaugas Palionis Dievo paragintas atvyko gyventi į Akmenės rajoną, Ventos miestelį. Netrukus Ventoje įtikėjo būrelis žmonių, kurie ir sudarė pirmąją bendruomenę. Į susirinkimus pradėjo atvykti tikintieji ir iš kitų rajono miestų bei kaimų. 1993 metais Naujojoje Akmenėje susibūrusią tikinčiųjų bendruomenę jau sudarė 20 žmonių.

1995 metų sausio 12 dieną Naujosios Akmenės bažnyčia buvo oficialiai įregistruota miesto savivaldybėje. 1995 metais bažnyčioje veikė Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ Biblijos videomokykla, kurią baigė  nemažai tarnautojų, o 1996–1997 metais didžioji dalis bažnyčios tikinčiųjų mokėsi vietinėje Biblijos mokykloje, kuri išleido dvi laidas.

 Bažnyčiai augant ir stiprėjant ,1996 metais susikūrė profesionali šlovinimo grupė, kuri tarnauja ne tik mūsų bažnyčioje, bet šlovina bei  koncertuoja ir kitose krikščionių bendruomenėse įvairiuose Lietuvos miestuose bei užsienyje.
 1997 metais už tikinčiųjų aukas bažnyčia įsigijo pastatą miesto centre, buvusį kino teatrą.Pastorius Mindaugas studijavo ir baigė Evangeliškosios teologijos katedrą Klaipėdos universitete. Evangeliškas mąstymas, grįžimas prie evangeliškų šaknų ir evangelikų tradicijos stipriai paveikė bažnyčios raidą.

Nuo 1998 metų dalyvaujame tarptautinėje akcijoje „Vaikų Kalėdos“, kurią visame pasaulyje vykdo JAV įkurta labdaringa nedenominacinė krikščioniška organizacija „Samariečio krepšys“. 2002 metais pradėjome labdaros tarnavimą, kuris  remia sunkiai gyvenančias šeimas. 2004 metais įkūrėme Labdaros ir paramos fondą „Prieglobstis“, kurio tikslas – padėti socialinę atskirtį išgyvenantiems žmonėms; psichologinės ir socialinės reabilitacijos centrą priklausomiems asmenims „Dabikinėlės dvarelis“, vaikų dienos centrą „Vaiko kelias“, atvirą jaunimo centrą „NewStone“, dienos centrą priklausomiems asmenims „Blaivybės klubas“, Adaptacijos namus, Krizių namus, savarankiško gyvenimo namus „Senjorų prieglobstis“ Troškūnų miestelyje, Anykščių raj., mamų su vaikais psichologinės ir socialinės reabilitacijos centrą „Mamos sodyba“ Dainorių kaime, Mažeikių rajone, benamių bendruomenę „Suradusius namus“ Domeikių kaime, Joniškio raj.

2010 m. pradėjome misionierišką tarnystę Latvijoje: įsteigėme labdaros ir paramos fondą „Patverums“ ir, netoli Skrundos įsigiję dvarą pradėjome socialinę reabilitaciją priklausomiems asmenims. Mums padeda parneriai iš Norvegijos, Suomijos, Vokietijos, kurie remia ir palaiko šią dvasinę ir socialinę tarnystę.

2015 metais pastorius Mindaugas įsteigė VšĮ „Socialinės gerovės ir paramos centras“, kuris kiekvieną dieną maitina sunkiai gyvenančius Naujosios Akmenės miesto gyventojus.Nuo bažnyčios įkūrimo bendruomenei vadovauja bažnyčios steigėjas pastorius Mindaugas Palionis. Jam talkina diakonė Roma Ramanauskienė ir bažnyčios vyresnieji, kurie vadovauja ir kaip pamokslininkai tarnauja skirtinguose miesteliuose įsteigtoms evangeliškoms bendruomenėms – Ventoje, Akmenėje, Papilėje, Žagarėje.

Pastoracinei tarnystei vykdyti ir administracinei-finansinei veiklai koordinuoti bažnyčioje įsteigta Pastoracinė taryba. Naujosios Akmenės evangelikų bažnyčia priklauso Krikščionių bendrijai „Tikėjimo žodis“,
                                              

 
Bendrinti: