Kuršėnų evangelinės bažnyčios pastorius

Kontaktai:
Mob. tel.: 8 687 35743
El. paštas: rtuominis@gmail.com

Romas Tuominis gimė 1971 m. rugpjūčio 1 d. Pasvalio rajone, Vaškų miestelyje. Ten pat baigė vidurinę mokyklą. 1989 m. įstojo į Šiaulių pedagoginį institutą, dailės fakultetą.

1991 m. buvo paskirtas Kuršėnų bažnyčios „Tiesos žodis" vadovu.

1992 m. baigė Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis" Biblijos mokyklą, o 1993 m. toje pat Biblijos mokykloje pradėjo dėstyti.

1995-2000 m. buvo Lietuvos misijos Šiaulių regiono vadovas.

2000 m. baigė Krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis" tarnystės mokyklą.

2000 m. birželio 3 d. paskirtas Kuršėnų bažnyčios „Tiesos žodis" pastoriumi.

Romas su žmona Jūrate augina du sūnus: Martą ir Emilį.

Šiuo metu studijuoja teologiją Lietuvos krikščioniškojo fondo Evangeliškame Biblijos institute.

Romas su Jūrate taip pat vadovauja socialinių paslaugų įstaigai VšĮ Eterna Vita.

                                              

 
Bendrinti: