Tado Daujoto viešnagė Anykščiuose

2018 m. pradžioje Viešpats Dievas man įdėjo troškimą kartą per mėnesį rengti ekumenines šlovinimo popietes. Anykščių krikščionių evangelikų bažnyčia savo šlovintojų neturi, tad nusprendėme giesmininkus kviestis iš kitų miestų. Balandžio 3 d. Anykščių krikščionių evangelikų bendruomenėje viešėjo XFM radijo laidos „Iš mirties į gyvenimą“ vedėjas, EPO (Evangelinės piligrimystės organizacijos) kelionių organizatorius, šlovintojas Tadas Daujotas ir EPO direktorė Lina Kralikienė. Svečio vadovaujami giedojome giesmes ir ieškojome Dievo veido, o po garbinimo T. Daujotas dalinosi įžvalgomis apie tikėjimą, maldos jėgą. Jis kalbėjo, jog turi didžiulį paraginimą melstis už Lietuvos valdžią, Seimo narius ir ragino anykštėnus nuolat melstis bei laiminti visus valdžios atstovus. T. Daujotas vaizdžiai pasakojo apie savo pirmąsias keliones Izraelį ir susitikimus su tos šalies atgimusiais mesijiniais žydais. Kelionių organizatorius kvietė Anykščių krikščionis keliauti į Pažadėtąją žemę ir apsilankyti tose Jeruzalės vietose, kuriose 24 valandas per parą šlovinamas Viešpaties vardas bei išsilieja ypatinga Dievo malonė.

 Svečias pasakojo, jog 2017 m. vasarą jam teko tris savaites tarnauti vaikų krikščioniškoje stovykloje Izraelyje. T. Daujotas liudijo, jog šios stovyklos vadovų buvo keletą kartų paprašytas keltis vidury nakties ir prieš aušrą nuo 3 iki 6 valandos ryto giesmėmis šlovinti Viešpatį. Rytinio garbinimo metu tikintysis iš Lietuvos jautė antgamtinį Dievo prisilietimą. Stovykloje T. Daujotą labiausiai stebino žydų ir arabų vaikų draugystė, abiejų tautų paauglių drauge giedamos krikščioniškos giesmės, nors paprastai suaugusieji žydai ir arabai vieni kitų nemėgsta bei tarpusavyje nebendrauja.

Prie arbatos puodelio svečias su anykštėnais kalbėjosi apie EPO organizuojamas keliones į Izraelį ir Dievo garbinimo tarnavimus Kauno mieste. T. Daujotas pasakojo apie troškimą suburti Kaune gyvenančius šlovintojus, kad jie susirinkę kasdien garbintų Viešpatį. Svečias dalinosi, kad šią misiją  vykdyti nėra paprasta: vienų bendruomenių šlovintojai nesupranta, kodėl reikėtų visiems rinktis draugėn ir kartu ieškoti Dievo veido, kiti giesmininkai negali prisijungti dėl didelio užimtumo. Šiuo metu 5-7 šlovintojų grupelė iš skirtingų Kauno evangelinių bažnyčių Šlovinimo kambaryje Viešpatį Jėzų Kristų garbina darbo dienomis rytais ir vakarais.

Anykštėnams buvo gera bendrauti su svečiu, nenorėjom T. Daujoto išleisti. XFM radijo laidos „Iš mirties į gyvenimą“ vedėjas pažadėjo į Anykščius vėl atvykti vasarą su bendraminčių šlovintojų komanda.

                                                                                                                Birutė VENTERAITIENĖ

                                                                        Anykščių krikščionių evangelikų bažnyčios vadovė

Bendrinti: