Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios vasaros šventė (galerija)

Ištikimas yra Dievas, kuris jus pašaukė į savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, bendravimą (1 Kor 1, 9). Šiais Apaštalo Pauliaus žodžiais prasidėjo šventinis pokylis sodyboje, į kurią susirinko gausus Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios tikinčiųjų būrys. Viešpats mus ne tik pašaukė atsiliepti į Jo kvietimą gyventi amžinybėje, atgailaujant už savo ankstesnį nuodėmingą gyvenimą ir išpažįstant Kristų savo Viešpačiu, bet ir būti bendruomenėje, bendrystėje, bendrauti, būti bažnyčioje kartu su visais broliai ir seserimis, kurie nuoširdžiai šaukiasi Viešpaties vardo.

Dievas dovanojo gražias liepos 21–22 dienas Kunigiškių kaime, Jonavos rajone, buvusiose kunigaikščių Radvilų žemėse. Švietė saulė, gaivino švelnus vėjelis, tad buvo gera ir vyresnio amžiaus žmonėms. Šimtamečių uosių pavėsyje giedojome Viešpačiui giesmes, meldėmės, klausėme Dievo žodžio, bendravome, žaidėme, šokome, ėjome prie Širvintos upės maudytis ir grožėjomės žydinčiomis lauko gėlėmis, bet svarbiausia džiaugėmės vieni kitais.

Vakare pašlovinus Dievą, pastorius Giedrius Ažukas paragino dar tvirčiau įsitvirtinti Viešpatyje, statyti savo gyvenimus ant kertinio akmens: Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas, kuris yra Jėzus Kristus (1 Kor 3, 11). Iliustruodamas kertinio akmens svarbą, pastorius iliustracijai parodė sodybos namo kertinius akmenis (jie aiškiai matosi), ant kurių pastatytas namas stovi jau 80 metų. Neabejotina, kad pastatas, kurio kertinis akmuo yra Jėzus Kristus, stovės amžinai.

Paširvinčio draustinio pašonėje stovinčioje sodyboje iki sutemų netilo bendravimo šurmulys, šlovinimas ir akordeono muzika. Danutės rankose atgijęs akordeonas tarsi priminė, kaip praeitame amžiuje tikintieji giedodavo Dievui giesmes kaimo sodybose.

Kylant saulei galėjome klausyti gervių giesmių, gandrų kalenimo bei įvairių paukščių giesmininkų, tarsi kviečiančių saulę kiekvienas savo kalba. Netrukus į sodybą sugužėjo ir svečiai iš Vievio, Ukmergės bažnyčių, kuriuos taip pat pasitikome su akordeonu ir giesme „Štai ši diena Dievo mums duota...“

Sekmadienio pamaldos vyko tarp uosių ir obelų. Akordeonas ir gitara, Danutės ir Juozo balsai, tarsi pagal Dievo suderintą scenarijų vedė tikinčiuosius prie Viešpaties širdies, šlovinančios bažnyčios balsas sklido po visą apylinkę.

Pastorius Giedrius Ažukas priminė angelų išsakytą pažadą apie Jėzaus Kristaus sugrįžimą (Apd 1, 11): Tas pats Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip Jį matėte žengiantį į dangų. Jėzus tikrai sugrįš, sugrįš kaip jaunikis pas Jo laukiančią ir budinčią nuotaką Bažnyčią, kuri nemiega bet yra pasiruošusi, einanti pas Jį, laukianti Jėzaus, kaip palyginime apie dešimt mergaičių. Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos, kurią Žmogaus Sūnus ateis (Mt 25, 11). Bažnyčia turi nepamiršti, kad Viešpats įstengs įvykdyti Savo pažadą, kuris ne kartą užrašytas Biblijos eilutėse: Nes pats Viešpats nužengs iš dangaus, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui...(1 Tes 4, 16). Mes negalime miegoti – turime laukti ir budėti. Jei Bažnyčia pamiršta, kad Jėzus sugrįš, ji gyvena tik dėl šios žemės poreikių, bet apaštalas Paulius sako: Jei vien tik šiame gyvenime mes viliamės Kristumi, tai mes esame labiausiai apgailėtini iš visų žmonių (1 Kor 15, 19). Turėkime tikėjimą ir viltį, jog Jis tikrai sugrįš, ir mes, kurie Jo laukiame, gyvensime su Juo per amžius.

Po pamaldų ant laužo virėme sriubą, kepėme dešreles ir dalijomės savo tikėjimu, gyvenimo liudijimais, žaidėme, šokome, tiesiog mėgavomės vieni kitų bendravimu. Ačiū Viešpačiui už Jo beribę malonę, gerą orą, dėkojame visiems dalyvavusiems, ir tariame AČIŪ ištikimiesiems sesėms bei broliams, kurie taip nuostabiai surengė šią šventę

Mūsų Viešpatie, ateik! (1 Kor 16, 22)

 

Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios informacija

 

Bendrinti: