Kalėdų istorija Vilniaus bažnyčioje (galerija, įrašas)

Apie ką kalba rodos tokia žinoma Kalėdų istorija? Apie įvykį, kuris dar visai neseniai didelėje pasaulio dalyje buvo vadinamas svarbiausi žmonijos įvykiu? Naujosios eros pradžią?

Taip, bet ne tik. Kalėdų istorija – tai taip pat istorijos žmonių, kurie daugiau nei prieš du tūkstančius metų gyveno įprastą gyvenimą, dirbo, ilsėjosi, kentėjo, džiaugėsi. Elžbieta su Zacharijumi, teisūs ir dievobaimingi šventyklos tarnai, kurių gyvenimus ilgus metus ženklino nevaisingumo prakeiksmas. Jauna mergina Marija, sutikusi rizikuoti savo reputacija, šeimynine laime... Juozapas, greičiausiai taip ir neišvydęs savo išauginto Jėzaus tarnystės, kančios ir šlovės... Piemenys, kurie ilgus metus saugojo prisiminimus apie Gelbėtojo gimimą, kad vėliau jie būtų užrašyti Evangelijoje... Tai istorija apie paprastus žmones, kuriuos Viešpats išsirinko būti nepaprastų įvykių liudytojais.

Kalėdų istorija – tai istorija apie daugelį iš mūsų ir istorija skirta kiekvienam. Nes nuo tada iki šių dienų kiekvienoje – nuodėmingoje, skausmo užkietintoje – širdyje, tarsi ėdžiose, gali gimti gyvenimą keičiantis tikėjimas Jėzumi Kristumi.

Vilniaus evangelinės bažnyčios tikinčiųjų papasakotą Kalėdų istoriją žiūrėkite čia:

Bendrinti: