Ekumeninę savaitę pradėjo pamaldos Naujosios Akmenės evangelikų bažnyčioje

Sausio 20 dieną, Naujosios Akmenės evangelikų bažnyčioje vyko ekumeninės pamaldos. Dalyvavo Akmenės Šv. Onos parapijos klebonas Algis Genutis, Alkiškių evangelikų liuteronų parapijos kunigas Juozas Mišeikis, iš Klaipėdos atvykęs pranciškonų vienuolis kunigas, brolis Paulius Vaineikis ir Naujosios Akmenės evangelikų bažnyčios pastorius Mindaugas Palionis. Pamaldose giedojo jungtinė katalikų ir evangelikų šlovinimo grupė. Buvo meldžiamasi už krikščionių vienybę, už šeimas, už valdininkus, prašoma Dievo pagalbos krikščionims, kurie dėl tikėjimo kenčia didelius persekiojimus įvairiose pasaulio vietose.

Tardamas žodį, klebonas Algis Genutis pabrėžė, kaip svarbu nepasiduoti puikybei, neva mes viską žinome ir tuoj pamokysime tikinčiuosius iš kitų bažnyčių, konfesijų. Klebonas ragino būti nuolankiems ir mokytis vieniems iš kitų.

Kunigas Juozas Mišeikis linkėjo tikros broliškos meilės, kuri nekritikuoja, nesmerkia, bet tiesiog myli. Ragino nuoširdžiai bendrauti visus metus, o ne tik per ekumenines pamaldas.

Pranciškonas brolis Paulius kėlė klausimą, kuri bažnyčia garbina Dievą teisingiau ir geriau? Ir citavo Jėzaus atsakymą samarietei, užrašytą Evangelijos pagal Joną 4 skyriuje 23 eil. Bet ateina valanda – jau dabar ji yra – o kai tikrieji garbintojai garbins Tėvą dvasioje ir tiesoje, nes Tėvas tokių Jo garbintojų ieško’’.

Po krikščionių vienybės pamaldų, bendrystė tęsėsi Agapės vaišėmis. Tad mylėkime vienas kitą ne gražiais žodžiais, o dvasioje ir tiesoje, kaip kad mokė mus mūsų Ganytojas Jėzus Kristus.

Daiva Palionienė

Bendrinti: