Kokia nuostabi žinia!

Ar nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės? Neapsigaukite! Nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei homoseksualistai, nei vagys, nei gobšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės. Kai kurie iš jūsų buvote tokie, bet dabar esate nuplauti, pašventinti, išteisinti Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir mūsų Dievo Dvasia (1 Korintiečiams 6, 9–11).

Evangelija nėra sausas moralizavimas ar gėdinimas už padarytus nedorus darbus, nusižengimus ar nuodėmes. Teisinga būtų sakyti, kad Evangelija kalba tiesą, atskleidžia tikrovę ir dalykus įvardina savais vardais: geras dalykas vadinamas geru, o blogas – blogu. Iš tiesų kartais ši žinia gali sukelti liūdesį, nusiminimą ar net emocinį skausmą. Bet Evangelija kalba apie neišvengiamą pokyčių ir pasikeitimo poreikį. Tai atskubėjusi būtinoji pagalba iš Dangaus.

Panašiai kaip iškviesti greitosios medicinos pagalbos medikai mums diagnozuoja ligą ne tam, kad mus gėdintų, atmestų, pasmerktų ir paliktų likimo valiai, o tam, kad įvertintų mūsų būklę, nukreiptų mus pas tinkamus gydytojus ir suteiktų galimybę gauti pagalbą. Lygiai taip ir Evangelija – tik ji vienintelė gali tiksliai diagnozuoti, tinkamai įvertinti bei pagydyti žmogaus sielą.

Kokie viltingi yra Apaštalo žodžiai: dabar esate nuplauti, pašventinti, išteisinti. Nuo ko nuplauti? Ogi nuo įvairių neteisumo darbų. Kristus atėjo į žemę gydyti dvasinius ligonius ir atpirkti esančius tamsoje.

Evangelija ne tik nuplauna kaltę, palengvina sąžinę, bet ir įgalina žmogų pradėti gyventi naują gyvenimą. Dievo malonė ir atleidimas kviečia Kristuje surasti naują savo tapatybę – nebebūti tokiais, kokie buvome, bet tapti naujais žmonėmis Kristuje.

 

Bendrinti: