Seminaras Šiaulių bažnyčioje „Pasaulinės lyderystės konferencijos atspindžiai“

Įkvėpta praėjusių metų lapkričio 28-29 d. Šiauliuose vykusios Pasaulinės lyderystės konferencijos, Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ vyresniųjų taryba nusprendė sausio 17 d. Šiaulių Polifonijos mažojoje salėje surengti seminarą „Pasaulinės lyderystės konferencijos atspindžiai“.
Seminare dalyvavo 24 mūsų bendruomenės tikintieji. Įžanginį žodį tarė pastorė Anželika Krikštaponienė: „Šiuo renginiu siekiame, kad Dievas prabiltų į jus asmeniškai, guostų, stiprintų ir drąsintų, nes visi esame lyderiai ten, kur esame: namuose, bažnyčioje, darbe. Kiekvienas krikščionis yra lyderis, nes jis pašauktas keistis ir keisti jį supantį pasaulį, sudaryti sąlygas atsiskleisti greta jo esantiems žmonėms.“

Seminaro dalyviai turėjo galimybę išklausyti keturis pranešimus. Pirmasis pranešėjas - Pasaulinės lyderystės konferencijos iniciatorius, bažnyčios „Wilow Creek“ steigėjas ir vyresnysis pastorius Bilas Haibelsas. Savo pranešime „Sunkiai išmoktos lyderystės pamokos“ jis kvietė išeiti iš saugios komforto zonos, nebeieškoti tik savo naudos, atsisakyti nežymaus gyvenimo bei „plaukimo pasroviui“ ir siekti didingesnės vizijos.

Antrosios sesijos metu išklausėme bažnyčios „Naujo gyvenimo pažadas“ vyresniojo pastoriaus, Nacionalinio lotynų amerikiečių krikščionių lyderystės kongreso viceprezidento socialinio teisingumo klausimams Vilfredo de Chesuso mintis. Jo vadovaujama bažnyčia išgarsėjo projektais, kuriuos įgyvendindama ji dirba su labiausiai pažeidžiamų visuomenės sluoksnių atstovais: benamiais, prostitutėmis, narkomanais, gaujų nariais ir sunkių psichologinių problemų kamuojamais žmonėmis. Savo pranešime pastorius skelbė, jog drąsa - tai vidinis pasiryžimas eiti pirmyn nepaisant sunkumų. Būtent bailumas kelia tokius klausimus, kaip antai: „Ar tai saugu?“, „Ar tai populiaru?“, „Ar tai politiškai tinkama?“. Taip pat negalima leisti, kad tikėjimą ribotų finansinės galimybės.

Trečiasis kalbėtojas, socialinių verslo aspektų specialistas Džozefas Grenis, mokė „Kaip tapti svarbių pokalbių meistru“. Išklausę jo paskaitą suvokėme, kaip menkai tesugebame tinkamai bendrauti ir kalbėtis opiomis temomis.

Galiausiai seminaro dalyviai išklausė presbiterionų bažnyčios pastoriaus Džono Ortbergo pamokslą tema „Didžiausia lyderio baimė“, kuriame jis išsamiai nagrinėjo Esteros knygą. Klausantis šio nuoširdaus ir tiesaus žodžio mūsų širdys vėrėsi atgailai, atvirumui ir laisvei.

Po kiekvieno pranešimo seminaro dalyviai apmąstė girdėtą žinią ir ją aptarė su savo stalelio draugais. Vėliau kiekviena grupelė savo refleksijas galėjo pristatyti visiems susirinkusiesiems.

Seminarui baigiantis pastorė Anželika pranešė, kad nuo sausio 27 d. Šiauliuose pradeda veikti „Lyderystės klubas“. Susirinkę į posėdžius klubo nariai peržiūrės ir aptars po vieną pranešimą iš ankstesnių Pasaulinės lyderystės konferencijų. Pastorė ragino tikinčiuosius prisijungti prie šio klubo, kuris, manoma, turėtų tapti tarsi tiltu tarp visuomenės ir bažnyčios, augti lyderystėje ir, kiek įmanoma, stiprinti Dievo karalystės įtaką žmonėms.

Pranešėjų mintys ragino susimąstyti, pajudėti, siekti didžių tikslų ir atlikti didesnius darbus. Be to, Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ vyresniųjų taryba nusprendė išgvildenti ir apsvarstyti seminaro metu išsakytas tikinčiųjų mintis ir pastabas.

Renginio dalyviai nuoširdžiai dėkoja seminaro rengėjams - bažnyčios raštinės darbuotojams - už rūpestingumą, dėmesingumą ir nuolankų patarnavimą.
Bendrinti: