Ekumeninės pamaldos Naujosios Akmenės evangelikų bažnyčioje

 

 

Džiugu, kad jau penkeri metai vyksta ekumeninės pamaldos Akmenės krašte. Nuoširdi draugystė užsimezgė su šv.Onos katalikų parapijos klebonu Egidijumi Zulcu, bei šios parapijos choristais, taip pat su Alkiškių evangelikų-liuteronų parapijos klebonu Juozu Mišeikiu. Tai nėra iš viršaus nuleistos religinės- politinės valios vykdymas. Tai broliška krikščionių meilė, išeinanti iš nustatytų rėmų. Čia nėra konkurencijos, kas iš mūsų geresnis. Tai tikra ir tai tęsiasi….Ačiū Viešpačiui, už Jo meilę ir malonę , ir kad tikėjimo srityje , Akmenės krašte vyksta unikalus reiškinys.

 

       

  Naujosios Akmenės evangelikų bažnyčios informacija

Bendrinti: