Evangelikai kapelionai Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos minėjime

Sausio 15 d. evangelikų vyr. kapelionas kun. Rimas Mikalauskas, kartu su evangeliku kapelionu pastoriumi Mindaugu Palioniu Klaipėdoje susitiko su Karinių jūrų pajėgų vadu flotilės admirolu Arūnu Mockumi bei Motorizuotos pėstininkų brigados Žemaitijavadu plk. Artūru Radvilu. Pas KPJ vadą į susitikimą atvyko Klaipėdos įgulos katalikų vyr. kapelionas kmdr.lt. Remigijus Monstvilas, kuris evangelikų kapelionus – kun. R. Mikalauską ir past. M. Palionį – palydėjo į Sausio 15-sios minėjimą, skirtą Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 96-ąsias metines.

1923 sausio 9-15 dienomis Klaipėdos krašte įvyko sukilimas prieš Klaipėdos kraštą valdžiusią Antantės šalių administraciją bei prancūzų karinę įgulą. Pagrindinis mūšis tarp lietuvių sukilėlių ir prancūzų karių įvyko sausio 15 d. prie Klaipėdos prefektūros. Vykusio sukilimo metu žuvo dvylika lietuvių sukilėlių, du prancūzų kariai bei vienas vokiečių policininkas. Sukilimas buvo laimėtas ir Klaipėdos kraštas prijungtas prie Lietuvos Respublikos.

Po minėjimo evangelikų kapelionai buvo pakviesti pietų, kuriuose be minėtų kapelionų dalyvavo Žemaitijos brigados vadas plk. Artūras Radvilas ir katalikų vicekapelionas diak. Nerijus Čapas. Po pietų evangelikų kapelionai buvo pakviesti į brigados štabavietę, pratęsti pokalbio prie puodelio kavos. Brigados vadas evangelikams kapelionams įteikė atminimo dovanas: puodelius ir rašiklius su MPB Žemaitija simbolika. Savo ruoštu evangelikai Karinių jūrų pajėgų vadui flotilės admirolui Arūnui Mockui ir MPB Žemaitija vadui plk. Artūrui Radvilui bei Karinių jūrų pajėgų kapelionui komandorui leitenantui kun. Remigijui Monstvilui padovanojo Naująjį Miesto katekizmą – savo tikėjimo išpažinimo paliudijimą.

Informacija iš FB: Karysevangelikas.LT

 

https://ref.lt/142-naujienos/907-evangelikai-kapelionai-klaipedos-prijungimo-prie-lietuvos-minejime

Bendrinti: