Lietuvos šimtmečiui paminėti skirtos pamaldos Naujosios Akmenės Evangelikų bažnyčioje

 

Liepos 8-ąją Naujosios Akmenės Evangelikų bažnyčioje vyko pamaldos, skirtos Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.

Pamokslą sakė Lietuvos Evangelikų Reformatų bažnyčios generalinis superintendentas kunigas Tomas Šernas. Eiles apie Lietuvą skaitė režisierė Marija Palionienė, muzikinius kūrinius atliko Sigitas Krasauskas, Daiva Palionienė, Vytautas Kairys. Nuoširdų ir patriotinį sveikinimo žodį tarė Akmenės rajono vicemeras Apolinaras Nicius. Kunigas Tomas Šernas ragino nusigręžti nuo stabų, mylėti savo Tėvynę, tačiau kartu ir suvokti, kad ne Lietuva yra ,,prasmė tikroji'' (kaip dainuojama dainoje), bet Jėzus Kristus mūsų gyvenimams suteikia prasmę. Ne Lietuva -,,tavo pradžia ir tavo pabaiga'', bet amžinasis Dievas yra Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga. Ir jei norime, kad mūsų Lietuva klestėtų ir joje būtų gera gyventi, turime vykdyti tai kas parašyta Dievo žodyje -,,Pirmiausia ieškokite Dievo karalystė ir Jo teisumo, o visa kita bus jums pridėta'' (Mato 6,7).

 

Nuotraukoje kunigas Tomas Šernas su žmona Rasa ir pastorius Mindaugas Palionis su žmona Daiva

 

Bendrinti: