Biržuose vyko Evangelikų reformatų bažnyčios Sinodas

Birželio 23–24 dienomis Biržuose rinkosi Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas. Sinodas – aukščiausia demokratinė Bažnyčios vadovybė. Sinodo susirinkimai vyksta kasmet, jų metu susirinkę parapijose išrinkti atstovai kartu su kuratoriais ir dvasininkais sprendžia svarbiausius visos Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios  klausimus.

Sinodą atidarė generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas, kalbėjęs apie kiekvieno asmeninę krikščionišką atsakomybę Bažnyčios valdyme. Susirinkimą sveikino praėjusios kadencijos Seimo narys, Biržų rajono savivaldybės garbės pilietis Aleksandras Zeltinis, kuriam už bendradarbiavimą Seime paskelbiant 2017 metus Reformacijos metais įteiktas padėkos raštas. Šios kadencijos Seimo narys Viktoras Rinkevičius sveikindamas teigiamai vertino Reformacijos įtaką Lietuvai ir šimtmečio proga Sinodui įteikė dovaną: paveikslą – gražiai apipavidalintą ir įrėmintą Lietuvos himną. V. Rinkevičius kartu su Reformacijos istorijos ir kultūros draugija šiuo metu rūpinasi, kad Seimas spalio 31-ąją – Reformacijos dieną – įtrauktų į atmintinų dienų sąrašą. Sveikinimo žodį tarusi Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Irutė Varzienė dėkojo aktyviems kraštiečiams, bendruomenės nariams – Biržų evangelikų reformatų parapijos klebonui kun. R. Mikalauskui, globotinių šeimyną įkūrusiai kun. Sigitai Veinzierl, Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos pirmininkui, Sinodo kuratoriui Donatui Balčiauskui, aktyviems Biržų jaunimo atstovams – Merūnui Jukoniui ir Laurynui Jankevičiui.

Liuteronų bažnyčios vadovybės sveikinimus perdavė Biržų, Alkiškių ir Žiemelio liuteronų bažnyčių kunigas Juozas Mišeikis. Dievo Žodžio ir Jo laikymosi svarbą sveikinimo kalboje pabrėžė Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos vyresnysis pastorius Gabrielius Lukošius, Naujosios Akmenės evangelikų bažnyčios ganytojas Mindaugas Palionis. Bendradarbiaujant su Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrija Vilniuje yra įkurtas Krikščioniškas vaikų darželis, bendradarbiaujama išlaikant Evangelinį Biblijos institutą, bendrai vykdoma evangelinė sielovada Lietuvos  kariuomenėje.

Visus nudžiugino habilituoto mokslų daktaro kun. Kęstučio Daugirdo atvykimas iš Vokietijos ir jo sveikinimas Sinodo dalyviams bei svečiams. K. Daugirdas šiuo metu dirba žymios ir mokslininkų itin vertinamos Emdeno (Vokietija) Jono Laskio bibliotekos vadovu. Biblioteka laikoma Reformacijos paveldą kaupiančiu ir tyrinėjančiu centru, saugo įžymių teologų bei kitų svarbių visuomenės veikėjų raštus, datuojamus net Reformacijos ištakose ‒ XVI amžiuje. K. Daugirdas informavo, kad Bibliotekos taryba pritarė sprendimui artimiausius tyrinėjimus nukreipti į Rytų Europą ir ypatingai į Lietuvą.  Įvairių sveikinimų gauta ir raštu. Kaip įprasta Sinodą sveikino ir reformatai išeiviai JAV bei kt.

Po visą dieną trukusių posėdžių Sinodo dalyviai ir svečiai turėjo galimybę geriau pažinti iš Biržų krašto kilusio Nepriklausomybės Akto signataro, Sinodo kuratoriaus Jokūbo Šerno gyvenimą ir jo itin reikšmingus darbus kuriant nepriklausomą Lietuvos valstybę. Renginio vedėjas Merūnas Jukonis paskaityti pranešimą pakvietė Kovo 11-osios Akto signatarę, lituanistę Ireną Andrukaitienę. Po paskaitos biržiečių ir svečių širdis džiugino puikus dainų bei giesmių autorės ir atlikėjos, Sidabrinio balso (2010 m.) laureatės Daivos Palionienės ir instrumentų virtuozo Sigito Krasausko koncertas.

Sekmadienį buvo švenčiamos iškilmingos Sinodo uždarymo pamaldos Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje. Pamokslą apie krikščionybės pagrindus sakė generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas.

Daugiau informacijos ir nuotraukų rasite svetainėje www.ref.lt

Ritos Jaudegienės nuotraukos

Bendrinti: