Sielovados seminaras tarnaujantiems

 

Š. m. spalio 18–20 d. Kaune vyko seminaras „Biblinė sielogyda: tikinčiųjų pagalba tikintiesiems“. Seminarą organizavo Kauno evangelikų reformatų bažnyčia, bet jo iniciatoriai – misionieriška organizacija COAH („Come Over And Help“ – „Ateik ir padėk“), kurios vizija – padėti bažnyčioms ir krikščionims, praeityje susidūrusiems ar tebesusiduriantiems su priespauda, išnaudojimu ir sunkumais. Ši pagalba apima kovą su skurdu, informacijos apie iššūkius Rytų Europoje sklaidą, bendravimą su rėmėjais apie organizacijos vykdomus projektus, bendradarbiavimą su vietiniais dvasininkais, tiekiant teologinę literatūrą bei organizuojant teologinius mokymus.

Seminarą vedė Markas ir Dona Keldermanai – sertifikuotų sielogydos specialistų šeima iš JAV. Praeityje 13 metų tarnavęs dvasininku, dabar Markas greta profesionalios biblinės sielogydos dar eina Studentų reikalų ir dvasinio formavimo dekano pareigas bei dėsto pastoracinę teologiją Puritan Reformed seminarijoje. Šiuo metu jis taip pat siekia ir biblinės sielogydos daktaro laipsnio Reformed Presbyterian seminarijoje. Jo žmona Dona dirba Shepherd‘s Way Biblijos centre Grand Rapidse, JAV, aktyviai dalyvauja Puritan Reformed seminarijos studentų žmonų draugijos veikloje, seminarijoje konsultuoja sielogydos klausimais. Ji yra ir kasdienių skaitinių knygos moterimsSeasons of the Heart autorė. Markas ir Dona turi šešis jau suaugusius vaikus ir šiuo metu gyvena Grand Rapidse, Mičigano valst., JAV.

 Sielovados seminarų tikrai trūksta, tad į šį susirinko 50 skirtingose evangelinėse bažnyčiose tarnaujančių žmonių iš visos Lietuvos (30 moterų ir 20 vyrų iš Kauno, Vilniaus, Jonavos, Utenos, Ignalinos, Naujosios Akmenės ir kt.). Ketvirtadienio, spalio 18 d. vakarą, trumpai prisistatęs ir pristatęs savo žmoną Markas Keldermanas, kalbėdamas tema „Kas yra biblinė sielovada ir kodėl sielovada ir bibliška?“ apžvelgė mūsų visuomenėje vyraujančias pasaulėžiūras ir pabrėžė, kad visų pirma mums patiems reikia Dievo šviesos, kad Jo šviesa galėtų apšviesti ir kitus. Sielovados, Biblinio konsultavimo tikslas – keisti ne žmogaus elgesį, bet žmogaus širdį, jo nuostatas, o tai paveiks ir jo elgesį. Svarbu mokytis iš Dievo žodžio ir vesti žmones į išgelbėjimą, į pokytį. Tad kiekvienu atveju svarbu Dievo šviesoje pamatyti žmogaus dvasinę būklę, jį išklausyti ir padėti jam gręžtis į Dievą. Atgaila ir gręžimasis į Dievą kasdien – kiekvieno tikinčiojo kelias, šventėjimo kelias.

Penktadienį, spalio 19 d., pradėjome gilindamiesi į temą „Vyraujantis motyvas sielogydoje ir kirkščionio gyvenime“. Seminarą vedęs svečias stiprino ir drąsino, sakydamas, kad kiekvienoje situacijoje yra viltis. Net tuomet, kai žvelgiant į aplinkybes, atrodo, kad jos tuoj mus sunaikins, turime kelti akis į Dievą – ir sudėtingas situacijas Jis panaudoja tam, kad mus pakeistų. Žinoma, dažniausiai į situacijas visų pirma reaguojame impulsyviai, emociškai, bet turbūt sutiksite, kad ne visuomet galime pasikliauti savo jausmais. Šventasis Raštas įspėja: Privalu atsižadėti senojo žmogaus ankstesnio gyvenimo būdo, žlugdančio apgaulingais geismais, atsinaujinti savo proto dvasioje ir apsirengti nauju žmogumi, sutvertu pagal Dievą teisume ir tiesos šventume (Ef 4, 22–24). Visuomet kelkime akis į Dievą, remkimės Jo žodžiu ir leiskime jam keisti mūsų širdis.

Po pirmosios paskaitos ir pertraukėlės, vyrai ir moterys rinkomės atskirai. Moterims Dona Kelderman kalbėjo, kaip suprasti ir įveikti baimę ir nerimą, aptarėme su kokiomis pagundomis susiduria moterys, o vyrus Markas Keldermanas mokė, kaip įveikti pyktį, kartėlį ir nusivylimą, kaip spręsti konfliktus ir atleisti. Vėliau vėl susibūrėme visi drauge ir klausėmės paskaitos apie smurto ir prievartos prigimtį, jų pasireiškimus. Svečias apžvelgė, kas yra fizinis, emocinis, ekonominis, psichologinis smurtas, seksualinė prievarta. Dažnai bet kokio smurto šaknis yra išdidumas – žmogus pats nori visus valdyti ir viską kontroliuoti, nepasitiki, kad Dievas viską valdo.

Vakare girdėjome ir sukrečiantį viešnios liudijimą, kuris padėjo „iš arčiau pamatyti“, ką išgyvena ir kaip jaučiasi išnaudotas žmogus, suprasti, kaip galima jam padėti, o ko geriau nedaryti...

Šeštadienį vyrai ir moterys vėl rinkomės atskirai ir klausėme paskaitų apie tai, su kokiais iššūkiais, su kokiomis seksualinėmis problemomis susiduria vyrai ir moterys, taip pat galėjome užduoti klausimus ir išgirsti atsakymus, įsigyti krikščioniškos literatūros lietuvių, rusų ir anglų kalbomis.

Turbūt visi dalyvavusieji sutarė, kad tokie seminarai tikrai yra labai naudingi, nes sielovados mūsų bažnyčiose vis dar trūksta... Esame dėkingi organizatoriams, o ypač svečiams, Markui ir Donai Keldermanams, kurie atvėrė savo širdis, labai atvirai pasakojo, ką jiems patiems teko išgyventi, su kuo jiems yra tekę susidurti, ir nuoširdžiai mokė visų pirma atpažinti problemas, o po to padėti tiek nuskriaustiems žmonėms, tiek jų skriaudėjams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendrinti: