Vilniaus krikščionių gimnazijai – 25 metai (galerija)

2016 m. spalio 26 d. Vilniaus krikščionių gimnazija paminėjo 25 metų sukaktį. Gražios šventės metu nueitą kelią prisiminė direktorius Valdas Statulevičius, buvusi direktorė Jūratė Bernotienė, buvo pagerbta nuo pat mokyklos įkūrimo dirbanti mokytoja Giedrė Vėžytė, prisiminimais dalijosi anksčiau mokykloje dirbą mokytojai ir jos mokiniai. Mokyklą pasveikino ir svečias iš Olandijos Dickas van Meeuwenas, krikščioniškos mokyklos partnerės direktorius, kuris įteikė dovaną – 10 000 eurų čekį žaidimų aikštelei įrengti. Puotą vainikavo pirmasis mokinių miuziklas su tikru orkestru „Musė“ vadovaujamas mokytojų Editos Tamoševičienės, Agnės Kavaliauskienės ir Agnės Vaišvilienės, ir, be abejo, vaišės: milžiniškas skanus tortas (ir ne vienas), arbata, kava.

Vilniaus krikščionių gimnaziją 1993 m. įsteigė bažnyčia „Tikėjimo žodis“. Dvejus metus mokykla buvo tik pradinė, o nuo 1995 m. įgijo pagrindinės mokyklos statusą, nuo 2010 m. – vidurinės. Mokykla šešerius metus dirbo Vilniaus mieste, o nuo 1999 m. dar šešerius metus veikė Vilniaus rajone. Nuo 2005–2006 mokslo metų mokykla vėl pakvietė vaikus mokytis Vilniaus mieste. Nuo 2001 m. Vilniaus krikščionių gimnazija yra Tarptautinės krikščioniškų mokyklų asociacijos ACSI narė.

Pagrindinis krikščioniško švietimo privalumas – ugdymo filosofija. Kaip žinia, visos švietimo sistemos remiasi tam tikra pasaulėžiūra. Nėra neutralaus švietimo. Kiekvienoje pamokoje, – sąmoningai ar nesąmoningai, – perduodamos tam tikros vertybės ir nuostatos. Kiekvienas suaugęs žmogus turi savo pasaulėžiūrą (nusistovėjusį mąstymo būdą) į Dievą, į gamtą, į žmogų ir t.t. Kiekvienas mokomasis dalykas gali būti dėstomas iš tam tikro požiūrio taško (pvz., materialistinio, humanistinio, evoliucionistinio ir kt.). Tai perduodama ir vadovėlių tekstuose. Todėl krikščioniška mokykla turi savo filosofiją. Krikščioniška ugdymo filosofija iškelia tikslą ugdyti dievobaimingą asmenybę, turinčią Kristaus charakterio bruožų ir žvelgiančią į visas gyvenimo sferas per Švento Rašto prizmę.

Kaip ir kitos krikščioniškos mokyklos pasaulyje, Vilniaus krikščionių gimnazija remiasi ugdymo tęstinumo principu, t.y. tikinčiųjų šeimoje padėti vertybiniai pamatai toliau puoselėjami mokykloje. Tuo būdu vaikai apsaugomi nuo klaidingo dualizmo, kai religinis gyvenimas yra atskiriamas nuo kasdieninio gyvenimo. Vaikai skatinami žvelgti į aplinkinį pasaulį kaip į vientisą, vieno Kūrėjo rezultatą, skatinami vadovautis biblijiniais principais kasdienybėje.

Linkime mokyklai dar daugelį metų vadovautis savo šūkiu ir vesti pas Jėzų ne vieną mokinių kartą: Parodyk vaikui kelią, kuriuo jis turi eiti, tai ir pasenęs jis nenukryps nuo jo (Pat 22, 6).

 

Bendrinti: