Kauno regiono bažnyčios kviečiamos jungtis maldoje

Paskelbkite pasninką, sušaukite iškilmingą susirinkimą, sukvieskite vyresniuosius ir visus krašto gyventojus į Viešpaties, jūsų Dievo, namus ir šaukitės Viešpaties (Jl 1, 14).

Sveiki brangieji, pasaulį ištiko nelauktas skausmas. Koronavirusui plintant jau ir Lietuvoje, o Vyriausybei paskelbus karantiną, kaip Kauno regiono vadovas, kviečiu susitelkti maldai ir pasninkui ne tik bažnyčių vadovus su šeimomis, bet paraginti visus bažnyčios žmones sutartinai, vieningoje maldoje pakelti balsus į Viešpatį. kartu paskelbiant ir pasninko dieną.

Visų pirma, kviečiu prašyti maldoje apsaugos Kauno regiono bažnyčių žmonėms ir jų šeimoms.

Antra, melstis už Lietuvą ir pasaulį, kad tauta gręžtųsi į Viešpatį bei su atgaila ieškotų Jo artumos, kad pasitrauktų baimė ir panika ir ateitų ramybė.

Kviečiu pasninkauti ir melstis šį penktadienį t. y. kovo 20 d., susitarimo maldą pradėti 18 val. Tai darome laisva valia. Visiems Dievo ramybės ir apsaugos.
Dievo karalystė<...> teisumas, ramybė ir džiaugsmas Šventojoje Dvasioje (Rom 14, 17).

Pagarbiai ir su meile Kristuje,
Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios
pastorius Giedrius Ažukas