Įspūdžiai iš konferencijos Bauskėje

Rugpjūčio 9–11 dienomis Bauskės (Latvija) krikščioniškame centre „New Life“ 17-tą kartą vyko konferencija LIFE, kurioje Dievo žodžiu dalijosi Nikolajus Zaluckis (Rusija), Andrejus Zaluckis (Latvija), Scott Howard, Dick Braswell, Andrew Gardner, Woody Goodwin, Mike Lenz (visi iš JAV). Renginio tema: Nepaleisiu tavęs, jei manęs nepalaiminsi (Pr 32, 26). Šiemet konferencijoje dalyvavo daugiau negu 1000 dalyvių iš 20 šalių. Mūsų šalies delegacija šiame renginyje buvo ypač gausi – „visuose kampuose“ galėjai išgirsti lietuviškai kalbančius tikinčiuosius.

Mane ypač palietė sekmininkų vyskupo N. Zaluckio pamokslaujamas Dievo žodis. Vieno tarnavimo metu jis kalbėjo apie krikščionių tarpusavio santykius, kito pamokslaujamo žodžio tema buvo „Susitikimas su Dievu“. Abiejuose pamoksluose vyskupas pabrėžė, kad kiekvieno iš mūsų asmeniniai susitikimai su Viešpačiu yra be galo yra svarbūs. Pamokslininkas priminė istoriją iš Biblijos, kai mirusio pranašo žmona kreipėsi į Eliziejų pagalbos, nes gyveno skurdžiai ir dar skolintojai nedavė ramybės. „Jeigu moteris, būtų nesugyvenusi su kaimynais, šie jai nebūtų skolinę indų. Jeigu moteriškė nebūtų turėjusi nusižeminusios širdies, jai būtų buvę sunku priimti pagalbą iš kitų žmonių“, – sakė pamokslininkas. Jis pabrėžė, jog turime branginti bendrystę, o puikūs tarpusavio santykiai – vienas iš sėkmingo tarnavimo veiksnių. Trigubą virvę sunku pertraukti (Ekl 4, 12), – citavo Ekleziasto pamokymus N. Zaluckis. Vyskupas Nikolajus kalbėjo apie tai, jog krikščionių susitikimai su Dievu atneša esmines permainas į jų gyvenimus bei paruošia tikinčiuosius išpildyti jų pašaukimą. Dalydamasis asmeniniais išgyvenimais pamokslininkas atskleidė, jog pašaukimo vykdymas tarnautojams sukelia nemažai kančių, „tačiau bažnyčia darys įtaką pasauliui tik tuomet, jei bus sulaužyta“, – sakė Dievo žodžio tarnas.

Puikūs buvo juodaodžio A. Gardnerio pamokslai: „Tu tas, kurio ieško Dievas“, „Kas benutiktų, nenustok kalbėtis su Dievu“, „Jėzus mums suteikė ramybę“. Pamokslininkas drąsino tarnautojus: „Nesvarbu, kaip pradėjai, tikėk, kad tarnystę užbaigsi sėkmingai“. Pateikdamas pavyzdį apie Dovydą, A. Gardneris pabrėžė, kad Viešpats žiūri ne į žmogaus išorę, bet į jo širdį. Po to, kai Samuelis patepė jauniausią Jesės sūnų karaliumi, išorėje niekas nepasikeitė – Dovydas toliau ganė avis, tačiau Šventoji Dvasia pradėjo veikti jaunuolio gyvenime. Pamokslininkas mokė, kad visi tikintieji, susirinkę Bauskėje, turėtų matytų save taip, kokius juos mato Dievas ir nesiremtų nuosavu teisumu.

Tarnautojas D. Braswellis kalbėjo apie tai, jog labai svarbu kontroliuoti savo mintis ir savo sakomus žodžius. „Neišpažink garsiai savo baimių, pasimetimo, nes tai atneša prakeikimą. Kalbėk apie save tai, ko niekas iki šiol nekalbėjo tau“, – drąsino klausytojus pamokslininkas.

Pastorius M. Lenzas konferencijos dalyvius kvietė mokytis girdėti Dievą, ragino klausytis savo širdies,  kaip tinkamo Viešpaties sekėjo pavyzdį rodydamas Kalebą. Pastorius W. Goodwinas priminė tikintiesiems, jog „pabaiga geriau negu pradžia“. “Jeigu kažkam Viešpats duoda ilgą gyvenimą, tai šis žmogus dar reikalingas žemėje”, – sakė pamokslininkas. Primindamas Biblijos istoriją apie Jokūbą, laiminantį savo sūnus, W. Goodwinas akcentavo, jog palaiminimai, kuriuos išsakome gyvenimo pabaigoje, yra daug svarbesni nei žodžiai, pasakyti ankstesniais metais.

Pamokslauja Scottas Howardas

Paskutinio tarnavimo metu Dievo žodžiu dalinosi S. Howardas. Jis kalbėjo apie Jokūbą ir Juozapą: Juozapas – jaunas vaismedis prie versmės, jo šakos nusvirusios per mūrą (Pr 49, 22). Pamokslininkas pabrėžė, jog kiekvienas iš mūsų nešame gausius vaisius Viešpačiui: „Tu ne tik pašauktas nešti vaisių, bet ir tavo šakelės perlipa sieną! Tu vaisių nešanti šakelė, auganti prie vandens“, – drąsino Bauskėje susirinkusius tikinčiuosius Dievo tarnas. Šis baigiamasis konferencijos žodis stiprino susirinkusiųjų dvasią.

Vienas iš konferencijos tikslų buvo krikščionių bičiulystė. Bendravau su broliais ir sesėmis iš įvairių Lietuvos vietų, turėjau puikią progą susipažinti su tikinčiaisiais iš Latvijos, Estijos ir Ukrainos. Buvau padrąsinta, pastiprinta, taigi iš Bauskės išsivežiau pačius geriausius įspūdžius.

Bendrinti: