Jungtinės Karalystės humanistai ragina boikotuoti akciją „Vaikų Kalėdos“

Jungtinės Karalystės humanistų draugija ragina asmenis ir organizacijas neberemti akcijos „Vaikų Kalėdos“, o verčiau rinktis kitus būdus aukoti labdarai.

Akcija „Vaikų Kalėdos“ yra žymaus evangelisto Franklino Grahamo įkurtos organizacijos „Samariečio krepšys“ tarnavimas. Šeimos, atskiri asmenys ir bažnyčios iš turtingesnių pasaulio šalių perka dovanėles skurdesnėse šalyse gyvenantiems vaikams, kad šie irgi galėtų džiaugtis Kalėdomis. Gavę vietinių valdžios atstovų leidimą „Vaikų Kalėdų“ tarnautojai platina spalvingą knygelę „Didžiausia dovana“, kurioje pasakojama Jėzaus gimimo, gyvenimo, mirties ir prisikėlimo istorija.

Jungtinės Karalystės humanistų draugijos viceprezidentė Polly Toynbee išsakė nepasitenkinimą tuo, kad batų dėžutės „pasitarnauja prozelitavimui musulmoniškose šalyse“. Ji sakė, jog dėl to, kad minėtai organizacijai vadovauja F. Grahamas, batų dėžutes su dovanėlėmis ruošiantys žmonės gali „skleisti prieš homoseksualus nukreiptą žinią“.

Polly Toynbee taip pat citavo Jungtinės Karalystės humanistų draugijos atstovą žiniasklaidai Richy Thompsoną, kuris tvirtino, jog „tie, kurie aukoja šiai programai, turi gerų ketinimų ir nori nesavanaudiškai padėti, tačiau jie turėtų nepamiršti akcijos „Vaikų Kalėdos“ esmės ir verčiau galėtų susirasti geresnės reputacijos bei tolerantiškesnę labdaros organizaciją, kuri neturi jokių paslėptų motyvų ir paiso tiktai vaikų interesų.“

Jungtinės Karalystės humanistai tvirtina, kad jie nėra prieš labdarą nusistatę „Grinčai“, tačiau nesutinka su „Vaikų Kalėdų“ skelbiama žinia ir metodais. Be to, jie mano, kad dovanėlės batų dėžutėse daro žalą vietiniams prekybininkams. Jie tikisi, kad „Vaikų Kalėdas“ remiančios organizacijos supras evangelistinius šios akcijos ketinimus ir paieškos kitų galimybių aukoti.

„Samariečio krepšio“ atstovai iš Kanados savo svetainėje atsakė į prieštaravimus dėl evangelistinio Vaikų Kalėdų aspekto. Atsakydami į klausimą: „Ar naudojate batų dėžutes, norėdami priversti vaikus ir jų artimuosius tapti krikščionimis?“, jie teigė, kad niekada neslėpė evangelizacinių organizacijos siekių ir stengiasi patenkinti tiek fizinius, tiek dvasinius poreikius, tačiau taip pat pateikė pavyzdžių, kai batų dėžutes dalijo ir tose vietovėse, kuriose jiems buvo uždrausta skelbti Evangeliją. Jie aiškino, kad organizacija teikia pagalbą neatsižvelgiant į galimybes dalytis tikėjimu: „Panašiai kaip gerasis samarietis mes nešame viltį ir padedame kenčiantiems nepriklausomai nuo jų religijos ar rasės.“

Pagrindinėje akcijos „Vaikų Kalėdos“ svetainėje atsakant į panašų klausimą aiškinama, kad „berniukai ir mergaitės neturi nieko sakyti arba daryti, kad gautų dovanėles“.

Akcija „Vaikų Kalėdos“ prasidėjo 1993 metais, ir nuo to laiko buvo išplatinta daugiau negu 146 mln. batų dėžučių. Daugiau informacijos apie „Vaikų Kalėdas“ Lietuvoje: http://www.vaikukaledos.lt.

 

www.christianheadlines.com

Bendrinti: