Kitokie sportininkų dvasininkai

Pekino olimpinės žaidynės kelia daug klausimų religijos laisvės gynėjams.

„Kinija - tai valstybė, kurioje vyrauja religijos laisvė ir pagarba bet kokiam tikėjimui", skelbia Pekino olimpinių žaidinių organizatoriai savo internetinėje svetainėje.

Tikėdamiesi dievobaimingų sportininkų antplūdžio kitų metų renginyje, jie netgi rengiasi patenkinti jų dvasinius poreikius. Tačiau Kinijos susirūpinimas dėl užsienio dvasininkų - sunkiai įveikiamas.

Laikantis Tarptautinio olimpinio komiteto reikalavimų, organizatoriai Olimpiniame kaimelyje steigia religinį centrą. Sportininkai galės praktikuoti savo religiją ir gauti patarimus iš savo kapelionų. Tačiau Kinija, nusižengdama įprastai praktikai, tarnauti kapelionais užsieniečių nepakvietė. Centre dirbs dvasininkai iš Kinijos valstybės patvirtintų bažnyčių.

Katalikų kunigai iš užsienio Kinijai jau iš anksto kėlė susirūpinimą. Nors buvo tam tikrų santykių su Vatikanu atšilimo ženklų (praėjusią savaitę Kinijos dvasininkija pietiniame Guangzhou mieste įšventino ketvirtąjį Vatikanui lojalų vyskupą, kuris buvo paskirtas į Kiniją nuo šių metų rugsėjo), tačiau Kinija neturi užmezgusi diplomatinių santykių su Vatikanu, o keli katalikų kunigai yra įkalinti, nes atsisakė bendradarbiauti su valdžios kontroliuojama bažnyčia.

Valdžia taip pat persekioja ir įkalina Kinijos protestantus, kuriems labiau patinka melstis neįregistruotose „bažnyčiose-namuose". Tuo tarpu užsieniečiai protestantai iš pradžių buvo sutikti palankiai. Valstybės kontroliuojama bažnyčia pasikvietė juos padėti apmokyti Kinijos dvasininkus. Tačiau kovo mėnesį Pekino olimpinių žaidynių organizacinis komitetas pranešė, kad užsieniečiai atlikti religinių pareigų į Pekiną nebus kviečiami. Ir jokio paaiškinimo, kodėl buvo priimtas toks sprendimas. Komandoms vis dar leidžiama atsivežti savo kapelionus. Vis dėlto iki šiol daugelis valstybių, manydamos, kad priimančioji valstybė pakvies ir užsienio dvasininkus, į savo delegacijas kapelionų neįtraukdavo.

Kinija nerimauja dėl religinės veiklos žaidynių metu. Olimpiada paprastai pritraukia minias užsieniečių krikščionių misionierių, kurie, priešingai nei oficialūs kapelionai, stengiasi skleisti savo religines pažiūras. Atvertimas į tikėjimą Kinijoje yra draudžiamas. Pekino olimpiados organizatoriai vengia viešai komentuoti dalykus, susijusius su užsienio kapelionais, pasakydami tik tiek, kad sportininkų religiniai poreikiai bus patenkinti. 2000 metais Kinijos valstybės kontroliuojama naujienų agentūra Xinhua paskelbė, kad į olimpiadą Sidnėjuje buvo pakviestas Kinijos budistas, kuris atliko kapeliono pareigas. Taigi tokie poreikiai Pekino žaidynių organizatoriams turėtų būti gerai žinomi.

Parengta pagal The Economist

www.bernardinai.lt

Bendrinti: