Sulaukęs 85 metų mirė pastorius, teologas ir Biblijos vertėjas Eugene Petersonas

2018 m. spalio 22 d. sulaukęs 85 metų mirė „pastorių ganytojas“ ir Biblijos vertimo „Žinia“ (The Message) autorius Eugene Petersonas. E. Petersonas užaugo sekmininkiškoje bažnyčioje, tačiau vėliau tapo ordinuotu presbiterijonų dvasininku ir daugiau negu trisdešimt metų ganė Kristaus Karaliaus presbiterijonų bažnyčią Los Andžele. Be to, E. Petersonas parašė ir daugiau negu 30 knygų, įskaitant atsiminimų knygą „Ganytojas“ ir klasika tapusį veikalą „Ilgalaikis paklusnumas viena kryptimi“ (A Long Obedience in the Same Direction). Žinomiausias E. Petersono darbas – populiarus Biblijos vertimas „Žinia“, kuriame Šventąjį Raštą jis perteikė šiuolaikine kalba, padarydamas jį prieinamesnį krikščionims.

„Savo mintimis ir raštais E. Petersonas drąsino, ugdė ir neretai tiesiogine prasme gelbėjo ne vieno pastoriaus tarnavimą, - rašė Truetto seminarijos profesorius Robertas Creechas. – Parafrazuodamas Bibliją, jis daugeliui ją atgaivino.“

Gyva ir nenuspėjama ganytojo tarnavimo kasdienybė šį biblinės graikų ir hebrajų kalbų profesorių iš universiteto vedė prie sakyklos: „Bažnyčia daugi įdomesnė už auditoriją. Joje nuolat verda gyvenimas...“ Taigi padedamas JAV presbiterionų bažnyčių jis 1963 m. įkūrė Kristaus Karaliaus bažnyčią Bel Aire (Los Andžele), kuriais vadovavo iki 1991 m. E. Petersonas teigė, kad neturėdamas ganytojo tarnavimo patirties jis nebūtų galėjęs parengti „Žinios“ – parafrazuoto Biblijos vertimo, kuriam skyrė dvylika metų. Nepaisant tam tikros kontraversijos, „Žinia“ susilaukė daugybės pagyrimų, pradedant paprastais tikinčiaisiais, kuriems būdavo nelengva suprasti biblinę kalbą ir baigiant U2 muzikos grupės lyderiu Bono, kuris tvirtino, kad šis vertimas „kalba mano kalba“.

E. Petersonas iš viešumos pasitraukė praėjusiais metais, išleidęs paskutinę savo knygą.

E. Petersonas mirė staiga pablogėjus sveikatai – pastorius sirgo širdies nepakankamumu ir demencija. Jo sūnus rašė, kad paskutines gyvenimo dienas tėvas praleido su šypsena: „Visą gyvenimą tėvas ištikimai tarnavo bažnyčiai, jis sėkmingai baigė bėgimą, todėl esu įsitikinęs, kad dabar jis įėjo į Dievo karalystės pilnatvę ir amžinąjį sabatą.“

Daugiau apie E. Petersoną skaitykite „Christianity Today“ straipsnyje.

Bendrinti: