Džiaugsmingų Kalėdų ir palaimintų Naujųjų

Švęsdami mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimą, prisiminkime, jog gimė Tas Asmuo, kuris atnešė nuodėmių atleidimą ir prisikėlimą iš mirusiųjų. Gimė išmintis, gyvenimas, meilė, tiesa ir gailestingumas.

Linkime ryžto ir drąsos ateinančiais metais pasitinkant kasdienius iššūkius, pasitikėjimo, ramybės bei džiaugsmo tarnaujant Viešpačiui, nuoširdaus atvirumo Jį garbinant.

Džiaugsmingų Kalėdų ir palaimintų Naujųjų 2019 metų!

 

Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos tikinčiųjų vardu

Gabrielius ir Rita Lukošiai

Bendrinti: