Maldos 2019 m. sausio–kovo mėn.

Įžengę į 2019 metus dėkokime Dievui už Jo malonę ir ištikimybę ir melskimės:

  • kad įsišaknytume Kristuje ir tikėjimą praturtintume visomis dorybėmis ir galiausiai meile: Malonė ir ramybė tepadaugėja jums Dievo ir mūsų Viešpaties Jėzaus pažinimu. Jo dieviška jėga padovanojo mums viską, ko reikia gyvenimui ir dievotumui, per pažinimą To, kuris pašaukė mus šlove ir dorybe. Drauge Jis davė mums be galo didžius bei brangius pažadus, kad per juos taptume dieviškosios prigimties dalininkais, ištrūkę iš sugedimo, kuris sklinda pasaulyje geiduliais. Todėl, parodydami visą stropumą, praturtinkite savo tikėjimą dorybe, dorybę – pažinimu, pažinimą – susivaldymu, susivaldymą – ištverme, ištvermę – maldingumu, maldingumą – brolybe, brolybę – meile. Jei šie dalykai jumyse gyvuoja ir tarpsta, jie neduoda jums apsileisti ir likti bevaisiams mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus pažinime (2 Pt 1, 2–8);
  • kad nepamestume to, ką Viešpats jau yra kalbėjęs, bet vykdytume tai: Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patys save (Jok 1, 22);
  • kad sutuoktiniai būtų vienas kitam atsidavę ir savo gyvenimo pavyzdžiu mokytų vaikus; kad Dievas gręžtų tėvų širdis į vaikus ir vaikų – į tėvus: Elijo dvasia ir jėga jis eis pirma Viešpaties, kreipdamas tėvų širdis į vaikus ir neklusniuosius į teisiųjų nusistatymą, kad parengtų Viešpačiui paruoštą tautą (Lk 1, 17);
  • už artėjančius rinkimus (Prezidento, savivaldybių ir Europos parlamento rinkimus ir referendumą dėl dvigubos pilietybės): kad būtų iškelti tinkami kandidatai, o žmonės neliktų abejingi (1 Tim 2, 1–2).

Gabrielius Lukošius

Bendrinti: