Kad nepailstume

Todėl ir mes, tokio didelio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime visus apsunkinimus bei lengvai apraizgančią nuodėmę ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į mūsų tikėjimo pradininką ir atbaigėją Jėzų. Jis vietoj sau priderančio džiaugsmo, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Apsvarstykite, kaip Jis iškentė nuo nusidėjėlių tokį priešiškumą, kad nepailstumėte ir nesuglebtumėte savo sielomis! Jums dar neteko priešintis iki kraujų, kovojant su nuodėme (Hbr 12, 1–4)

Perskaičius Laiško hebrajams 11 skyrių, mano siela visada būna atgaivinta ir pakylėta, nes tai jaudina mano širdį. Dievo žodis šio skyriaus aprašytomis istorijomis įžiebia nuoširdumą ir užsidegimą širdyje dar daugiau Jam pasišvęsti. Tikėjimas, ryžtas dėl Dievo, pasišventimas, ištikimybė Dievui ir Jo tautai... Tai skyrius, kuris visada uždega noru dar labiau mylėti Viešpatį, nes Dievas geresnius dalykus buvo numatęs mums, kad jie ne be mūsų pasiektų tobulumą (Hbr 11, 40). Ir jie visi tarsi liudininkai, tarsi varžybų stebėtojai, jaudinasi, kad mes tęstume tai, ką jie pradėjo. Juk tikėjimas – tai užtikrintumas, kad tai, kuo viliamės, įvyks. Tikėjimu suvokiame tai, ko protu neįmanoma suvokti... Tikėjimas padeda iškęsti priešiškumą, kurį sutinkame tikėjimo kelyje, padeda nepailsti, nesuglebti ir neatitraukiant savo širdies žvilgsnio nuo Jėzaus būti užtikrintiems, kad kovodami su nuodėme nebūsime nuvilti. Iš Jo ateinantis tikėjimas padeda mums žvelgti kur kas toliau, nei galime regėti natūraliu būdu. Juk mes tęsiame tą bėgimo maratoną, kurį pradėjo tikėjimo didvyriai, jeigu sutikome savo Kristų, savo Mesiją, savo Gelbėtoją ir savo Viešpatį.

Dievo žodis kviečia mus ilgai distancijai, todėl jis mini ištvermę – „ištvermingai bėkime“. Ištvermė reikalinga ne trumpam gyvenimo tarpsniui. Tai ir kantrybė, ir ištikimybė. Be šių savybių mes niekur toli nenubėgsime. Brangieji, mums visiems reikia ištvermės, ir mes jos gauname – visada, kai žvelgiame į Jėzų,  tampame kantrūs ir liekame ištikimi. Jis buvo ir yra mūsų Įkvėpėjas – Jis, pilnas ištvermės, kantrybės ir ištikimybės.

Žiūrėdami ir apmąstydami Kristaus aukos dydį, Jo apsisprendimą iškęsti kryžių už mane, mes iš tiesų nepailsime, bet būsime ištvermingi, nusimesdami bet kokius apsunkinimus, liksime ištikimi Tam, kuris laukia mūsų distancijos finišo tiesiojoje. Ištvermingai tikėdami bėkime drauge toliau mums paskirtose lenktynėse.

Bendrinti: