LEBB 2020 m. žiemos sinodas

2020 m. vasario 8 d. Vilniuje įvyko jau dešimtasis Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos (LEBB) Sinodas – visuotinis pastorių ir vyresniųjų susirinkimas. Bendru sutarimu susirinkimo pirmininku buvo išrinktas Kuršėnų evangelinės bažnyčios pastorius Romas Tuominis, sekretore – LEBB medijų tarnautoja Dalia Janušaitienė.

Gražia tradicija tampa prieš kiekvieną Sinodo susirinkimą perskaityti Bendrijos Ganytojo etikos kodeksą, kuriame skamba Šventuoju Raštu grįsti reikalavimai kiekvienam Bendrijos bažnyčios ganytojui. Šį kartą Kodeksą perskaitė Ukmergės krikščionių evangelikų bažnyčios vyresnioji Neringa Jakeliūnienė. Padrąsinimo žodį susirinkusiesiems tarė Bendrijos vadovas, Kauno evangelinės bažnyčios pastorius Gabrielius Lukošius, remdamasis šiais Šventojo Rašto žodžiais: .... raginu jus elgtis, kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti. Su visu nuolankumu bei romumu, su ištverme pakęsdami vienas kitą meilėje, siekite išsaugoti Dvasios vienybę taikos ryšiais (Ef 4, 1–3). Pastorius ragino nepamiršti, kad mūsų tapatybė – tai Evangelija, iš kurios ateina viskas: pašaukimas, bendravimas, tarnystė, liudijimas... Šis suvokimas keičia tarpusavio santykius, nes padeda matyti save kaip tuos, už kuriuos Kristus atidavė savo gyvybę ir kad kitiems tarnautume kaip tiems, už kuriuos Jis mirė.

Dalia Janušaitienė ir „Ganytojo“ redaktorė Sonata Aleksandravičienė apibūdino Bendrijos medijų veiklą nuo praėjusio Sinodo, kuris vyko 2019 m. rugsėjo mėn. pabaigoje: laikraštis „Ganytojas“ pradėtas leisti ant naujo, kokybiškesnio popieriaus, 2 300 jo egzempliorių nemokamai platinami maždaug 200 Lietuvos miestų ir miestelių bibliotekų, laikraštis dalijamas kai kurioms krikščioniškoms organizacijoms, kuriamos naujos svetainės evangelija.lt rubrikos, papildyta atskirų bažnyčių ir bendruomenių informacija, atnaujintas ankstesnių „Ganytojo“ numerių archyvas.

Džiugu, kad šiame susirinkime prie Sinodo prisijungė du nauji nariai. Pagal Alytaus evangelinės bažnyčios įstatus šiai bažnyčiai Sinode atstovauja du asmenys: pastorius ir vadovas administracinėms funkcijoms atlikti. Eiti minėtas pareigas Alytaus evangelinė bažnyčia patikėjo tarnautojai, vaikų dienos centro „Aš čia“ vadovei Loretai Naruševičienei. Loretos tinkamumą tarnystei, ištikimybę Viešpačiui, rūpestį bažnyčios reikalais paliudijo Alytaus evangelinės bažnyčios pastorius Darius Šulskis ir LEBB Kauno regiono vadovas, pastorius Giedrius Ažukas. Loreta Sinode pakeitė iš Alytaus bažnyčios vadovės administracinės funkcijoms pareigų pasitraukusią Aldoną Latauskienę.

Dar vienu Sinodo nariu tapo ištikimas ir uolus brolis – Vilniaus evangelinės bažnyčios pamokslininkas, vykstantis tarnauti ir į kalėjimus Gintautas Miežonis, kuris prieš trejus metus pradėjo tarnauti Vilniaus rajono Riešės miestelyje. Vilniaus evangelinės bažnyčios pastorius Darius Širvys, pristatydamas kandidatą į Sinodo narius, džiaugėsi, kad šioje apie 5 000–6 000 gyventojų turinčioje gyvenvietėje Viešpats naudoja Gintą naujai bendruomenei burti, be to, Gintas nepamiršta nepasiturinčių miestelio žmonių, vaikų, jis, be kita ko, yra „etatinis Kalėdų senelis“.

Sesuo Loreta ir brolis Gintas didžiule dauguma dalyvavusiųjų balsų tapo Sinodo nariais. Sveikiname juos, linkime nuolankumo, kantrybės, ištvermės ir, svarbiausia, Viešpaties artumo šioje nelengvoje tarnystėje! Te šie Evangelijos žodžiai skamba ir jiems: Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, pavesiu tau didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą! (Mt 25, 23).

LEBB Aukštaitijos regiono vadovas, Ignalinos bažnyčios pastorius Darius Aškinis trumpai apžvelgė tarnavimą kalėjimuose. Po kalėjimų reformos anksčiau susibūrusios įtikėjusių kalinių bendruomenės buvo išskirstytos, taigi tarnystė vėl pradedama tarsi nuo pradžių. Šiandien kiekvienas, kurio širdyje randa atgarsį Viešpaties Jėzaus žodžiai buvau kalinys, ir atėjote pas mane, raginamas melstis, kad Viešpaties Dvasia prisibelstų į įkalintųjų širdis, ir jie priimtų tikrąją laisvę – laisvę nuo nuodėmės.

Po to Sinodo nariai iš įvairių bažnyčių pristatė šiais metais planuojamus renginius. Panevėžio evangelinės bažnyčios pastorius Ramūnas Jukna pakvietė į Apologetikos seminarą, kuris vyks birželio 6 d. Panevėžio evangelinėje bažnyčioje. Apologetika – tai krikščionių tikėjimo pristatymas protingai atsakant į užduodamus klausimus. Tikintieji privalo nuolat mokytis, kaip tai geriausiai padaryti savo kartoje, savo kultūroje, kad Evangelija pasiektų žmonių protus ir širdis. Seminaro kalbėtojai: Stokholme įsikūrusio Krikščionių apologetikos centro „Apologia“ direktorius, Švedijos evangelikų aljanso generalinis sekretorius Stefanas Gustavssonas (Švedija) ir buvęs pagrindinis Ravi Zachario tarptautinio tarnavimo Kanados skyriaus apologetas Andy‘s Bannisteris iš Škotijos. Į seminarą kviečiami bendruomenių ganytojai, tarnautojai, visi aktyvūs nariai. Daugiau informacijos ir registracija: https://www.facebook.com/events/169280611160236/.

LEBB Kauno regiono vadovas, Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios pastorius Giedrius Ažukas pristatė šių metų Kauno regiono konferenciją, kuri vyks gegužės 16–17 dienomis Kaune. Konferencijos tema „Man gyvenimas – tai Kristus“, pagrindinis pranešėjas – Vakarų Rusijos evangelinio tikėjimo krikščionių (sekmininkų) vyskupas, ketvirtos kartos krikščionis Nikolajus Zaluckis, kuris daugeliui pažįstamas iš Bauskėje, Latvijoje, vykstančių konferencijų, tačiau mūsų bendrijoje tarnaus pirmą kartą.

Vilniaus evangelinės bažnyčios pastorius Darius Širvys pristatė šiais metais numatomus renginius ir svečius Vilniuje. Kovo 11–12 d. minėtoje bažnyčioje svečiuosis Bilas Dreikas (Bill Drake) – muzikantas ir giesmių autorius, išleidęs 14 muzikos albumų, knygų autorius ir lektorius iš JAV. 2020 m. kovo 10 d. 18.00 val. susitikimas su Bilu Dreiku (JAV) ir diskusija apie krikščionišką kultūrą skirta visiems profesionaliems ir neprofesionaliems menininkams ir visiems, besidomintiems menu ir bažnyčios bei kultūros sąveika (daugiau informacijos https://www.facebook.com/events/1061809237550858/). 2020 m. kovo 11 d. 10.30-16.00 val. Vilniaus evangelinėje bažnyčioje vyks seminaras šlovintojams „Kūrybos galia“ su Bilu Dreiku. Seminare dalyvaus giesmių autorė Karolina Kieraitė ir kiti. Kviečiami visi, tarnaujantys ar norintys tarnauti muzikos srityje. Būtina registracija (3 Eur). Daugiau informacijos: https://www.facebook.com/events/264152694553886/. 2020 m. kovo 11 d. 17.00 val. Vilniaus evangelinėje bažnyčioje vyks koncertas – maldos vakaras „Giesmė Lietuvai“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 30-mečiui paminėti. Dalyvaus Vilniaus evangelinės bažnyčios šlovinimo grupė ir svečiai – solistas Aleksandras Dirmantas bei giesmių autorius Bilas Dreikas (JAV): https://www.facebook.com/events/2955271807868804/.

Vienybės šventė šiais metais vyks Vilniaus evangelinėje bažnyčioje birželio 26–28 d. Pagrindinis pranešėjas – presbiterijonų pastorius iš Šiaurės Airijos Johnas Kirckpatrikas, kuris pernai pavasarį tarnavo Kauno regiono konferencijoje (garso įrašai). Šis 65 m. ganytojas pagarbiai vadinamas „pastorių pastoriumi“. Darius Širvys taip pat priminė, kad ir šiemet prieš Vienybės šventę bus sudaryta maldos grandinė ir ragino kiekvieną asmeniškai į ją įsitraukti.

Pastorius Darius taip pat pasidžiaugė, kad Evangeliniame Biblijos institute pradėtą biblinių pagrindų kursą, dar vadinamą Tarnystės mokykla, kuriame skaitomos kiekvienam bažnyčios nariui suprantamos paskaitos, pasirinko daugiau negu 40 žmonių, po pirmojo pusmečio testą išlaikė 28 studentai. Šiuo metu dėstoma tema: „Kaip skaityti Bibliją atperkančios Dievo malonės šviesoje ir gėrėtis Kristumi kiekviename jos puslapyje?“ Norintys prisijungti prie Tarnystės mokyklos kviečiami registruotis Evangelinio Biblijos instituto svetainėje. Darius Širvys taip pat paminėjo, kad kovo 21 d. Evangeliniame Biblijos institute svečiuosis brangus mūsų Bendrijos draugas, dr. Willemas van Gemerenas, kuris Lietuvoje lankysis kovo 19–22 d. ir taip pat aplankys Kuršėnų, Kauno ir Vilniaus bažnyčias.

Po pietų Sinodo nariai svarstė Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos 2020 m. biudžetą. Iš Bendrijos biudžeto finansuojama visos Bendrijos mastu vykdoma veikla: medijų veikla (palaikoma svetainė evangelija.lt ir laikraštis „Ganytojas“), vaikų ir paauglių stovyklos, prisidedama prie tarnavimo kaliniams, svarbių seminarų ir renginių, kvalifikacijos kėlimo ir pan. Šių metų biudžete numatyta lėšų ir misijų veiklai. Sinodo nariai biudžeto projektą patvirtino vieningai.

Kitas Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos sinodas vyks 2020 m. rugsėjo 26 d. Elektrėnuose.

Vienam Dievui garbė!

 

Parengė Dalia Janušaitienė

Bendrinti: