Maldos liepos–rugsėjo mėn.

1. Už naujai išrinktą prezidentą: kad sąžiningai eitų jam patikėtas pareigas, būtų atviras pozityviems pokyčiams, kad Dievas teiktų jam išminties ir tvirtumo (1 Tim 2, 1–2);
2. už Vienybės šventę: kad sklandžiai vyktų paruošiamieji darbai, kad Bendrijos žmonės noriai dalyvautų ir būtų atviri Dievo žodžiui, kad Viešpats padėtų kalbantiesiems tiksliai perteikti Jo žodį ir suteiktų malonę visiems tarnausiantiems šventės metu;
3. už vasaros stovyklas: kad Viešpats padėtų tarnaujantiems, kad vaikai paaugliai ir jaunuoliai būtų įkvėpti ir Viešpaties sustiprinti;
4. už ateinančius mokslo metus: kad būtume geri Viešpaties mokiniai.

Bendrinti: