Tas, kuriam atleista

Saulėtą 1994-ųjų birželio 18-osios rytą (tądien buvo šeštadienis) tvankiu autobusu vykau į Panevėžį. Važiavome dviese su draugu. Vienmečiai jaunuoliai. Vykome su tikslu atrasti evangelinę bažnyčią, kurios adresą buvau užsirašęs į vyšninės spalvos užrašų knygelę.

Į šią kelionę vykau, kad galėčiau pasimelsti su tikinčiaisiais ir kad mano gyvenime įvyktų pokyčiai. Lietingą penktadienio vakarą (dieną prieš tai) išėjęs į laukus meldžiausi vienas. Tačiau suvokiau, kad man reikalinga tikėjimo bendruomenės malda, ir turėjau vilties, kad tai pakeis mano gyvenimą.

Po ieškojimų vargais negalais radome tikinčiųjų susirinkimą, sulaukėme maldos norintiems priimti Kristų ir ... mano gyvenimas pasikeitė. Jis išties pasikeitė. Atradau Kristų.

Tai buvo ir staigus pokytis, ir vis dar tebesitęsiantis atradimas. Kartais skaitydamas Šventąjį Raštą, klausydamas kitų, pasijuntu taip, lyg niekada nebūčiau Kristaus pažinęs, nebūčiau pažinęs Jo tokio, koks Jis man atsivėrė dabar. Tikėjimo kelionė niekada nesibaigia.

Krikščionybė nepakelia mūsų aukščiau gyvenimo realybės. Todėl teko patirti visko: netekčių, ligų, skausmo, išdavysčių, apgaulės, nevilties, klaidų, nusivylimo, naujo atsivertimo, naujos atgailos ir t. t. Nuolat.

Šiandien – jau 25 metai nuo tos dienos. Suprantu, kad daliai mano draugų šis prisipažinimas gali būti sunkiai suprantamas. Kažkas yra gerai pasakęs: „Suprasti tikintįjį į Kristų (jei pats toks nesi) yra toks pat sunkus uždavinys, kaip džiaugtis šokančiu žmogumi, kuris muzikos klausosi per ausinukus.“ Negirdėdami tos muzikos, netenkame didelės dalies realybės, kurioje gyvena Kristų įtikėję ir Jį pamilę žmonės. Tačiau durys nėra uždarytos. Visada yra galimybė tikėti, patirti ir būti pakeistiems.

Šiandien kaip niekada džiaugiuosi Kristumi ir meldžiu, kad jūs, mano draugai, taip pat patirtumėte tikrąjį atleidimo, priėmimo, malonės ir naujo gyvenimo džiaugsmą, kurį suteikti gali tik Kristus. Tai mes įgyjame tikėdami Evangelijos žinia ir su atgaila artindamiesi prie Kristaus.

PP. S. Šis Thomas Blackshear paveikslas „Forgiven“ (Tas, kuriam atleista) įtaigiai perteikia Kristaus atleidimą, kryžiaus malonę ir naują gyvenimą, kuris suteikiamas paprastam žmogui.

 

 

Nuotrauka Mato Miežonio

 

Bendrinti: