Maldos sausiui-vasariui-kovui

Dėkojame už prasidėjusius metus ir Jo planus mūsų Bendrijai.

 

Melskimės Dievo išminties ir šviesos, kad mes suprastume pagrindinę mūsų tikėjimo žinią ir galėtume ja dalintis su kitais: Viešpatie, pamokyk mane savo kelio, kad vaikščiočiau tiesoje! Įtvirtink mano širdį Tavo baimėje (Ps 86, 11);

užtarkime mūsų brolius, kurie tarnauja kaip kariuomenės ir kalėjimų kapelionai, prašykime, kad Dievas augintų šio tarnavimo vaisių;

prašykime Dievo, kad keistų mūsų supratimą apie maldą – kad malda būtų ne prievolė, bet didžiausias mūsų turtas.

 

Bendrinti: