Belaukiant

Prasidėjo Adventas, tradicinis susikaupimo ir apmąstymų laikas. Verta nusipurtyti kasdienės rutinos dulkes ir vėl savęs paklausti – kokį Dievą tikiu? Juk taip lengva nesustoti ties šiuo klausimu ir pačiam sau pameluoti, atsakant, jog viskas aišku. Bet ar iš tiesų?

Ar nors kažkiek pažįstu savo Kūrėją? Ar esu sukrėstas Jo didybės bei sužavėtas Jo nuolankaus paprastumo? Ar atidžiai įsiklausau į Jo žinią, ar suprantu, jog visiems žmonėms, o tarp jų ir man, yra dėl ko atgailauti? Ar suvokiu, kad mylėti savo Kūrėją visa savo esybe, o Jo sukurtus žmones kaip save patį yra gyvenimo prasmė? Ar žinau, kad Jis mane sukūrė, kaip visus vyrus bei moteris, panašų į save? Ar man aišku, jog mūsų protėviai paniekino Kūrėją, mes visi tapome Jo priešais, ir yra tik vienas būdas su Juo susitaikyti, patikėti Jo gelbstinčia žinia?

Ar tikiu, kad Kūrėjas yra triasmenis ir Jis pats mums apreiškė save kaip Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia? Ar priimu Jo neįkainojamą dovaną – Jėzaus Kristaus auką už mano ir visų žmonių nuodėmes? Ar visa širdimi pasitikiu ta tikrove, kad visos mano nuodėmės iš tiesų nuplautos Kristaus krauju?

Ką galvoju apie savo dangiškąjį Tėvą, kuris girdi ir mato slaptoje? Ar Jis iš tikrųjų rūpinasi mumis, ar tai tik religinės iliuzijos? Kokios mintys mane aplanko, kai girdžiu, kad Jėzus apreiškia Tėvą, ir kas matė Sūnų, matė ir Tėvą? Ką manau apie Kūrėjo nuolankumą? Nuolankus Dievas – ateina iki mūsų, ieško būdų mums perduoti žinią suprantamai, nuolankiems teikia malonę, išdidiems priešinasi. Jo Dvasia dovanai apreiškia žmonėms Dievo gelmes, atneša į mūsų širdis meilę, teikia gebėjimus rūpintis kitais ir ugdo mūsų sielas.

Kokį Dievą matome Šventajame Rašte? Tėvą, laukiantį sūnaus palaidūno, vyrą, mylintį neištikimą žmoną, šlovingą karalių, kuris sprendžia paleistuvių bylą, teisingą teisėją, nekenčiantį nuodėmės, Dievą Tėvą, už mus – visus žmones – aukojantį  savo viengimį Sūnų.

Jis yra be galo didingas. Šventas. Norintis gyventi su žmonėmis ir padaręs viską, kad tai būtų įmanoma.

Būtų teisinga atidžiai pasižiūrėti į kiekvieną iš šių klausimų bei teiginių ir pagalvoti, kokį Dievą tikime.

Bendrinti: