Gimimas

Kiekvienais metais minėdami Jėzaus Kristaus gimimą, mes pripratome prie kalėdinių vaizdelių. Prakartėlės, Kūdikio, Marijos, Juozapo, piemenų ir trijų karalių gražesnės ar ne tokios gražios figūrėlės. Tačiau į pirmą planą dažniausiai iškyla prieššventinė ruoša, eglutė, dovanos artimiesiems bei draugams, kūčių vakarienė su šeima ir kalėdinis šventinis stalas. 

Šiais metais Kalėdos kitokios. To šventinio šurmulio, prie kurio buvome taip įpratę, žymiai mažiau. Mums suteikta proga prašyti Kūrėjo malonės, kad aiškiau suprastume, ką švenčiame, ir džiaugtumės su didžiausiu dėkingumu. 

Kristaus gimimas – žmonių per visus du tūkstančius metų beveik nesuvoktas įvykis. Nors jį vaizdavo geriausi dailininkai, apdainavo gražiausi balsai, apie jį kalbėjo iškiliausi asmenys, mums, žmonėms iš tiesų suprasti, ką tai reiškia, neįmanoma dėl mūsų ribotumo. Visi žmonės turėtų kas dieną nuoširdžiausiai dėkoti Kūrėjui už šią malonę. Žmogumi tapo tas, per kurį ir kuriam viskas sukurta, kuris viską palaiko savo jėgos žodžiu.

Jau vien tai, kad Dievas Sūnus gimė Žemėje, Kūrėjas tapo kaip vienas iš kūrinių, turėtų mus visiškai priblokšti. Nors, manau, gali kilti klausimas, kokių paskatų vedamas Jis žengė tokį žingsnį. Tautų mitai bylojo apie dievus, pasirodžiusius žmonių pavidalu. Tie dievai rodė savo pranašumą mirtingųjų atžvilgiu. Tačiau Jėzus Kristus ne tik gimė, gyveno čia žemėje ir tarnavo įvairių vargų slegiamiems žmonėms. Jis atėjo į šį pasaulį su konkrečiu tikslu – paaukoti save už visus žmones ir sutaikinti su Teisiuoju Tėvu kiekvieną, kuris Juo (Jėzumi) patikės.

Turbūt didžioji priežastis, kodėl taip menkai suprantame Kristaus gimimo reikšmę, yra tai, kad neįsivaizduojame, koks beviltiškas būtų mūsų gyvenimas ir šis pasaulis, jeigu Jėzus nebūtų gimęs jame.

Neapsigaukime ir nemanykime, kad jau žinome, ką reiškia Kristaus gimimas. Net jei kažką iš dalies suprantame, tas supratimas toks nedidelis, jog tikrai neteisinga būtų ties tuo sustoti ir nusiraminti. Nuoširdžiai prašykime, kad Kūrėjas duotų pamatyti ir suvokti daugiau.

Gimęs Jėzus – į kiekvieną iš mūsų ištiestos dangiškojo Tėvo gelbstinčios meilės rankos. Tai, kad Jis gimė, yra neatšaukiama pranašystė, jog visa kūrinija bus atnaujinta, ir tikinčiųjų ateities viltis turi nepajudinamą pamatą.

 

Bendrinti: