Kalbėti tiesą

Kalbėti tiesą – didelis iššūkis, nors dažną kartą taip neatrodo. Atidžiau pasižiūrėjus, tenka pripažinti, kad žmogui, be pagalbos iš šalies, tai beveik neįmanoma. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, jog tai paprasta. Tačiau tik iš pirmo žvilgsnio, nes tiesą mes sakome tik tuomet, kai pateikiame neiškreiptą tikrovės paveikslą, patys būdami įsitikinę tuo, ką sakome, ir kalbame siekdami, kad klausantieji suprastų būtent tai, ką sakome.

Paimkime paprastą pavyzdį iš kasdienio mūsų gyvenimo. Jums siūlo įsigyti kokią buitinę įrangą ir aiškina, kaip stipriai ta įranga palengvins jūsų buitį. Tam, kad ją siūlantis žmogus sakytų jums tiesą, įranga tikrai turėtų būti gera, o siūlantysis tuo įsitikinęs ir nuoširdžiai norintis palengvinti jums gyvenimą. Būtent toks turėtų būti jo siekis, nes jeigu svarbiausias dalykas jam yra parduoti siūlomą prekę ir užsidirbti, tuomet jo kalbėjimo neišeis pavadinti tiesos sakymu.

Kai taip pradedi žiūrėti, supranti, jog sakyti tiesą yra labai sudėtingas uždavinys. Tuo labiau kalbėti vienas kitam tiesą meilėje, kaip esame raginami Naujajame Testamente. Tai reikštų ne tik sakyti neiškraipytą informaciją, pačiam būnant įsitikinus jos tikrumu, bet dar ir mylėti tą, kuriam kalbi.

Kodėl mes turėtume taip elgtis?

Ką nors sakyti siekiant pasinaudoti kitu žmogumi reiškia to žmogaus negerbti ir su juo nesiskaityti. Kalbėti nebūnant įsitikinus kalbamo dalyko tikrumu reiškia elgtis neatsakingai, nebijant žmonių suklaidinti. Visa tai yra baisūs dalykai, į kuriuos, deja, kreipiame mažai dėmesio. Gyvename pasaulyje, kuriame su iškraipytais tikrovės vaizdais, nepatikrinta informacija, lengvabūdišku bei apsimestu užtikrintumu ir noru pasinaudoti vieni kitais susitinkame kiekvieną dieną.

Ar įmanoma tai pakeisti?

Atsakant į šį klausimą tiktų Jėzaus Kristaus žodžiai, pasakyti Jo pasekėjams: Žmonėms tai neįmanoma, bet Dievui viskas įmanoma (Evangelijos pagal Matą 19 skyriaus 26 eilutė).

Nuoširdus tikėjimas gelbstinčia Kristaus mirtimi ant kryžiaus suteikia jėgų elgtis pagal Kūrėjo valią.

Nes tai yra Dievo meilė – Jo įsakymus vykdyti. O Jo įsakymai nėra sunkūs. Juk, kas tik gimė iš Dievo, nugali pasaulį; ir štai pergalė, nugalinti pasaulį – mūsų tikėjimas! O kas gi nugali pasaulį, jei ne tas, kuris tiki, kad Jėzus yra Dievo Sūnus? (Apaštalo Jono Pirmojo laiško 5 skyriaus 3–5 eilutės).

Bendrinti: