Knygos paskirtis

Šventasis Raštas –  knyga skirta kasdieniam skaitymui ir apmąstymui, kartu dalyvaujant tam Asmeniui, kuris įkvėpė visus šios knygos autorius. Jeigu galvojame, kad patys savo proto galiomis sugebėsime suprasti šią knygą, labai klystame.

Ši knyga – kaip labai didelis statinys, kurį pagal vieną bendrą projektą statė daugelis meistrų. Šio statinio grožis atsiveria į jį užėjus. Tačiau duris atverti gali tik projekto autorius. Jis yra nuolankios širdies asmuo, todėl įleidžia nuolankius žmones, o išdidiems priešinasi. Išdidūs nepatenka į pastato vidų. Jie gali skaityti šią knygą, netgi žavėtis atskiromis knygos dalimis, intensyviai ją tyrinėti, bet taip ir nesusitikti su projekto autoriumi, nors būtent tai yra pagrindinė knygos paskirtis – padėti pažinti mūsų Kūrėją, įkvėpusį atskiras jos dalis užrašiusius žmones.

Biblija yra milžiniškas Kūrėjo meilės laiškas savo kūriniams, kuriuos Jis sukūrė panašius į save. Ta meilė labai didelė ir labai stipri. Didžiausios žmogiškos meilės patirtys yra tik labai silpni Kūrėjo meilės atspindžiai. Tai viena pagrindinių priežasčių, kodėl mums taip sunku suprasti Šventąjį Raštą. Kai koks nors asmuo mums ką sako, suprantame, ką jis norėjo pasakyti, tik tuomet, kai suvokiame jo kalbėjimo motyvus. Žmogus gali užsidegęs aiškinti, jog nori pagerinti mūsų buitį, o iš tiesų norėti parduoti savo prekę. Kol nesuprantame tikrųjų kalbančiojo siekių, iš tiesų nesuprantame ir to, ką jis sako. Gyvename melo perpildytame pasaulyje, kur kiekvieną dieną susiduriame su begale apgaulingų pasiūlymų. Gyvendami įprantame nepasitikėti sakomais žodžiais. O tokios karštos meilės, kokia mus myli mūsų Kūrėjas, niekur nesame matę nei patyrę. Todėl kai Jis prabyla į mus Šventojo Rašto žodžiais, mes nesuprantame, ką Jis sako. Jis kalba apie gyvenimą ir mirtį, o mes įsivaizduojame, jog tai tik metaforos. Jis atskleidžia mums tikrąją mūsų padėtį, o mes visomis išgalėmis ginamės, nenorėdami jos pripažinti. Jis rodo vienintelę išeitį iš pražūtingos padėties, tačiau mes nesutinkame, jog yra tik viena išeitis. Kūrėjas aiškina mums, kokiu būdu mes atsidūrėme tokioje padėtyje, o mes dėl visų blogybių kaltiname Jį.

Tavo liudijimai yra teisingi per amžius. Leisk man juos suprasti, ir aš gyvensiu (119 psalmės 144 eilutė). 


 

Bendrinti: